W kąci­kach Cytaty

W kąci­kach Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
W kąci­kach Cytaty: Po­ciekła ko­lej­na perłowa łza, ut­knęła w kąci­kach si­nych ust. Te­raz pragnę by koś pod­szedł, po­dał mi ku­bek gorącej cze­kola­dy, po­całował w czoło i wyszep­tał, że kiedyś szczęście za­puka pod 3... i tym ra­zem okaże się nieco łaskawsze. -bluecaffe


W kąci­kach Cytaty: siadam przy ok­nie i pat­rzę w dal ta­ka piękna jak­byś do­piero co wyszedł drzwi dum­nie tkwią w futrynie wie­rzysz w emocje? chłod­niej o pal­ce który­mi my­liłeś myśli we włosach ciszej o us­ta opiekujące się skronią ty­le sa­mo miej ciebie wie­rzysz w ciekawość? nap­rze­ciw siebie two­je skłon­ności i mo­ja siła gra­nice wyz­nacza wyobraźnia czy­je dłonie ot­worzą się pierwsze wie­rzysz w zamian? w za­mian to ta­ki smutek co tęskni by uśmiech zat­rzy­mał światło w kąci­kach ust kar­miłeś go na parapecie  -Starlight


W kąci­kach Cytaty: Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r. -Cris


ser­ca-w uścisku-uniosły-ką­ki-ust-roz­jaśły-mrok-kasz-21092015r
W kąci­kach Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil


w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
W kąci­kach Cytaty: Bez­czyn­ni ad­wo­kaci mają skłon­ności do zos­ta­wania po­lity­kami, to­też ut­rzy­mywa­nie ad­wo­katów w ciągłym zat­rudnieniu ma pew­ne społeczne znaczenie. -Abraham Silberschatz


bez­czyn­-ad­wo­kaci-mają-skłon­noś-do zos­­wania-po­lity­kami-to­też-ut­rzy­mywa­nie-ad­wo­katów-w ągłym-zat­rudnieniu
W kąci­kach Cytaty: Wszędzie szu­kałem spo­koju i nig­dzie nie zna­lazłem, jak tyl­ko w kąci­ku z książką. In om­ni­bus re­quiem quaesi­vi, et nus­quam in­ve­ni in an­gu­lo cum libro. -Umberto Eco


wszędzie-szu­kałem-spo­koju-i nig­dzie-nie zna­lazłem-jak tyl­ko-w ką­ku-z książką-in-om­­bus-re­quiem-quaesi­vi- nus­quam
W kąci­kach Cytaty: Two­je ręce, płyną po moim na­gim ciele, kąci­ki naszych ust składają się w całość, co­raz szyb­sze od­dechy, na­bierają rytmu, jes­teśmy niczym układanka, składająca się z dwóch elementów.. -Nicole


W kąci­kach Cytaty: Na wielu biur­kach stoją te­lefo­ny zadufania. -Włodzimierz Scisłowski


W kąci­kach Cytaty: W muszel­kach Twoich dłoni ocean śpi stłumiony... -Grzegorz Turnau


w muszel­kach-twoich-dłoni-ocean-śpi-stłumiony
W kąci­kach Cytaty: Co nam po pew­nych kro­kach, gdy mos­ty są kruche?  -Archanioł


co nam-po pew­nych-kro­kach-gdy-mos­ty-są kruche 
W kąci­kach Cytaty: Podzi­wiaj­cie je­go trudy: w dwóch li­nij­kach - ile nudy!  -Jan Czarny


podzi­wiaj­cie-­go-trudy-w-dwóch-li­nij­kach- ile-nudy 
W kąci­kach Cytaty: Czar­na cisza ocze­kiwa­nia liczo­na w set­kach godzin. -MistrzyniPióra


czar­na-cisza-ocze­kiwa­nia-liczo­na-w set­kach-godzin
W kąci­kach Cytaty: Królo­wie na mar­kach poczto­wych są zaw­sze przystojni. -Henryk Ferdynand Kaden


królo­wie-na mar­kach-poczto­wych-są zaw­sze-przystojni
W kąci­kach Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


W kąci­kach Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
W kąci­kach Cytaty: Kąpiel w płat­kach róż Zmysły ku­si słod­ki smak Dar, głos natury K.A.Sz. 20.08.2015r. -Cris


kąpiel-w płat­kach-róż-zmysły-ku­-słod­ki-smak-dar-głos-natury-kasz-20082015r
W kąci­kach Cytaty: Chodząc ziemią naj­star­szą depczę po epo­kach, po krze­mien­nych toporkach. -Krzysztof Kamil Baczyński


chodząc-ziemią-naj­star­szą-depczę-po-epo­kach-po krze­mien­nych-toporkach