W kąt I Pa­miętaj Cytaty

W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Dzi­siaj pro­ponuję her­batkę z me­lisy i ru­mian­ku. Pa­miętaj me­lisa us­po­kaja a ru­mianek rozwesela. Po­noć . Usiądźmy nad brze­giem rze­ki, wsłuchaj­my się w jej szum. Otu­leni ko­cykiem wsłucha­my się w tą osob­liwą melodię. Pa­miętaj taką her­batkę pi­je się bez białej tru­ciz­ny, bo wte­dy czy­ni ona cu­da. Będzie cu­dow­nie, obiecuję Ci to. -chrupcia


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac


ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. -Wojciech Młynarski


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Łańcuch niewolniczy pokochasz po roku, spokojny kąt i dobrych ludzi, po miesiącu. -Stefan Żeromski


Łańcuch-niewolniczy-pokochasz-po-roku-spokojny-kąt-i-dobrych-ludzi-po-miesiącu
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg


lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Jeszcze nic nie stracone.


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Pra­wo ka­riero­logii: kąt wspi­nania równa się kąto­wi spadania. -Włodzimierz Scisłowski


pra­wo-ka­riero­logii-kąt-wspi­nania-równa ę-kąto­wi-spadania
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer


le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Nieoświecomy lekarz niczym kat ulecza: Jego leki śmierć niosą niby ciosy miecza. -Aliszer Nawoi


nieoświecomy-lekarz-niczym-kat-ulecza-jego-leki-śmierć-niosą-niby-ciosy-miecza
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj o końcu. -Chilion


pa­miętaj-o końcu
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08


cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos


W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi. -John Grisham


dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem


pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
W kąt I Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych. -Janusz Białecki


pa­miętaj-że przyszedłeś-na świat-bez-częś-zamiennych