W kąt I Cytaty

W kąt I Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka


W kąt I Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


W kąt I Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac


ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
W kąt I Cytaty: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. -Wojciech Młynarski


W kąt I Cytaty: Łańcuch niewolniczy pokochasz po roku, spokojny kąt i dobrych ludzi, po miesiącu. -Stefan Żeromski


Łańcuch-niewolniczy-pokochasz-po-roku-spokojny-kąt-i-dobrych-ludzi-po-miesiącu
W kąt I Cytaty: Jeszcze nic nie stracone.


W kąt I Cytaty: Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg


lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
W kąt I Cytaty: Pra­wo ka­riero­logii: kąt wspi­nania równa się kąto­wi spadania. -Włodzimierz Scisłowski


pra­wo-ka­riero­logii-kąt-wspi­nania-równa ę-kąto­wi-spadania
W kąt I Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer


le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
W kąt I Cytaty: Nieoświecomy lekarz niczym kat ulecza: Jego leki śmierć niosą niby ciosy miecza. -Aliszer Nawoi


nieoświecomy-lekarz-niczym-kat-ulecza-jego-leki-śmierć-niosą-niby-ciosy-miecza
W kąt I Cytaty: Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08


cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie
W kąt I Cytaty: Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi. -John Grisham


dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
W kąt I Cytaty: Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą  -PannaDygresja


bez­senność-błądzę-po po­koju-z wspomnień-rzu­cam-w kąt-sercem-myśl-ężka-spa­da-mi na głowę-chłodu-i ciepła-brak-mi naraz
W kąt I Cytaty: Za­miast iść w za­par­te przeana­lizuj wszys­tko jeszcze raz na spo­koj­nie bo cza­sem może oka­zać się, że niepot­rzeb­nie się upierasz i to in­ni ma­ja rac­je . ~kat­ja27 :)  -bluecaffe


W kąt I Cytaty: W je­go ra­mionach jest mój dom. To tam znaj­duję swój czuły kąt. On... Za­pala serce, Ga­si smutki... A je­go wzrok jest ta­ki cieplutki. Jest w moim sercu (Szczerze się przyznam). W je­go ra­mionach jest mo­ja ojczyzna. -Welusia


W kąt I Cytaty: Usiadłem zmęczo­ny w drew­nianej altanie Ja młody i jakże wo­bec niej niedojrzały Uśmie­chnęła się do mnie i zo­baczyłem jej zmarszczki Krop­le klejące­go się po­tu zmie­sza­ne­go z łza­mi Ubiczo­wa­ne ple­cy które ochra­niały przed deszczem i słońcem I spoj­rzałem na swo­je de­li­kat­ne dłonie Jak one będą służyć innym?  -braciszek0


W kąt I Cytaty: De­li­kat­ny zew mie­rzwi lek­ko neurony. Za­pach ma­ciej­ki. Niewidzial­na moc wypływa po­za kresy. Krąży w in­nych. Płochli­wym ciepłem kocham je­go wymiary. Ma­giczny wszechświat. W korelacji nieodłącznych przepływów. Nasza energia. Zat­rzy­maj się na chwilę, w niewy­jaśnionym pędzie za­pomi­nasz o praw­dzi­wym pięknie wszechświata. -Papużka


W kąt I Cytaty: W ciepłym pokoju go­tuję się do snu pozwól mi pat­rzeć na swą nagość idż w miej­sca,w których pragną zas­tygnąć two­je palce opa­dasz we mnie...jak w poduszkę mo­je uda de­li­kat­ne niczym pta­sie mleczko powitaj... łagod­ne piżmo moich zakamarków po­wiem ci...kiedy zostać więc le­piej za­ba­ry­ka­duj wyjście wte­dy...po­wiem ci, że cię kocham.   -czarna mamba