W końcu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W końcu Cytaty: drży taf­la wody od­bi­jamy się w niej daj trochę swobody ser­ce i uśmiech miej pis­to­let w ręce na­ciśnij spust żylet­ka na półce sze­leści chrust klucz wi­si na ścianie otwórz w końcu drzwi za­miast ciągle mówić
W końcu Cytaty: Pa­miętaj o końcu. -Chilion
pa­miętaj-o końcu
W końcu Cytaty: • 
 -na-końcu-i na początku-jest samotność 
W końcu Cytaty: Na końcu zawsze jest żniwo. -Edith Sitwell
W końcu Cytaty: Na początku było Słowo - a na końcu frazes. -Stanisław Jerzy Lec
W końcu Cytaty: Jest miara we wszystkim, są w końcu pewne granice. -Horacy
jest-miara-we-wszystkim-są-w-końcu-pewne-granice
W końcu Cytaty: Kto na końcu wyg­ry­wa, bie­rze pieniądze. -Samuel Adalberg
kto-na końcu-wyg­ry­wa-bie­rze-pieniądze
W końcu Cytaty: Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce. -George Gordon Byron
W końcu Cytaty: Lwy zawsze w końcu przyłączają się do lwów. -Rosalina Lisboa Coelho
W końcu Cytaty: Człowiek umiera zawsze na końcu swojego życia. -Dawid J. Hermet
człowiek-umiera-zawsze-na-końcu-swojego-życia
W końcu Cytaty: Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem. -Ralph Waldo Emerson
W końcu Cytaty: Spra­wied­li­wość do­sięgnie w końcu nietykalnych. -Ryder
spra­wied­li­wość-do­ęgnie-w końcu-nietykalnych
W końcu Cytaty: rośli­ny też myślą że są na końcu łańcucha pokarmowego  -stepbyson
rośli­ny-też-myślą-że są na końcu-łańcucha-pokarmowego 
W końcu Cytaty: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu. -Ludwik Hirszfeld
należy-być-optymistą-na-początku-pracy-a-krytycznym-na-końcu
W końcu Cytaty: Leczył ra­ny za­dane przez in­nych, a na końcu sam je zadał... -patka5463
leczył-ra­ny-za­dane-przez-in­nych-a na końcu-sam- zadał
W końcu Cytaty: ... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ... -badtomek
bo naj­więcej-do­wiadu­jemy ę-na ­mym-końcu
W końcu Cytaty: Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. -Stanisław Jerzy Lec
nie-obiecujcie-sobie-zbyt-wiele-po-końcu-świata
W końcu Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna
pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
W końcu Cytaty: Le­piej kochać mniej z początku niż wca­le przy końcu. -John Galsworthy
le­piej-kochać-mniej-z początku-ż-wca­-przy-końcu
W końcu Cytaty: Lepiej kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. -John Galsworthy
lepiej-kochać-mniej-z-początku-ż-wcale-przy-końcu
W końcu Cytaty: Lepie kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. -Claude Lelouch
lepie-kochać-mniej-z-początku-ż-wcale-przy-końcu
W końcu Cytaty: W końcu prawda zwycięża, lecz my niestety, jesteśmy dopiero na początku. -Żarko Petan
w-końcu-prawda-zwycięża-lecz-my-niestety-jesteśmy-dopiero-na-początku
W końcu Cytaty: Wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami. -Anonim
wszystkie-partie-polityczne-umierają-w-końcu-zatrute-własnymi-kłamstwami
W końcu Cytaty: Na­leży być op­ty­mistą na początku pra­cy, a kry­tycznym na końcu. -Ludwik Hirszfeld
na­ży-być-op­ty­mistą-na początku-pra­cy-a kry­tycznym-na końcu
W końcu Cytaty: Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. -Heinrich Heine
gdzie-ę-pali-książki-dojdzie-w-końcu-do-palenia-ludzi
W końcu Cytaty: Te naj­pros­tsze praw­dy zaw­sze od­kry­wamy na końcu. -Michal Viewegh
te naj­pros­tsze-praw­dy-zaw­sze-od­kry­wamy-na końcu
W końcu Cytaty: Mocą nadziei Choćby na końcu świata Do­pełnienie, triumf Krys­ty­na Sz.  31.05.2015r. -krysta
mocą-nadziei-choćby-na końcu-świata-do­pełnienie-triumf-krys­ty­na-sz- 31052015r
W końcu Cytaty: Śmierć dlatego przychodzi w końcu życia, żeby łatwiej do niej się przygotować. -Koźma Prutkow
Śmierć-dlatego-przychodzi-w-końcu-życia-żeby-łatwiej-do-niej-ę-przygotować
W końcu Cytaty: Przechodzi pociąg dnia i w końcu widzimy na ostatnim wagonie czerwoną latarnię zachodu. -Anonim
przechodzi-pociąg-dnia-i-w-końcu-widzimy-na-ostatnim-wagonie-czerwoną-latarnię-zachodu
W końcu Cytaty: Jaki by nie był powód do łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos. -Heinrich Heine
jaki-by-nie-był-powód-do-łez-w-końcu-i-tak-trzeba-wytrzeć-nos
W końcu Cytaty: Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym. -Teresa Nietyksza
człowiek-najpierw-pragnie-być-pięknym-potem-bogatym-a-w-końcu-tylko-zdrowym
W końcu Cytaty: Dopiero przy końcu roboty można poznać, od czego trzeba było zacząć. -Blaise Pascal
dopiero-przy-końcu-roboty-można-poznać-od-czego-trzeba-było-zacząć
W końcu Cytaty: Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście. -Anonim
patrz-ksiądzu-na-usta-może-kiedyś-powie-w-końcu-jak-to-było-rzeczywiście
W końcu Cytaty: Strach przed ośmieszeniem w końcu wpędza nas w stan poniżenia i ostatecznie ośmiesza. -Henri Millon Montherlant
strach-przed-ośmieszeniem-w-końcu-wpędza-nas-w-stan-poniżenia-i-ostatecznie-ośmiesza
W końcu Cytaty: Życie jest w końcu niczym innym, jak robieniem jednego zamiast drugiego. -Anonim
Życie-jest-w-końcu-niczym-innym-jak-robieniem-jednego-zamiast-drugiego