W księżyc Cytaty

W księżyc Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan


W księżyc Cytaty: Jas­ny księżyc nu­ci dziś, kołysankę na dob­re sny. Spo­koj­ny wiatr otu­la mnie, ra­miona drżą, ja cała drżę. Nie płacz miły, nie roń łez. Nie wal­cz już, pod­daj się. Je­den od­dech po­daruj mi, by ser­ce znów zaczęło bić. Po tym odejdź gdzie tyl­ko chcesz, wol­ność te­raz twoją jest. Nie dręcz więcej moich snów, te­raz księżyc zgaśnie już... -Martwaa


W księżyc Cytaty: Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą. -Samuel Adalberg


ko­mu-księżyc-świeci-te­mu-i gwiaz­dy-błyszczą
W księżyc Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu


księżyc-pożycza-światło-od słońca
W księżyc Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales


księżyc-pożycza-światło-od-słońca
W księżyc Cytaty: Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy  -to_tylko_łzy


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy 
W księżyc Cytaty: Po co właściwie jechać na księżyc, jeśli nie w celach samobójczych? -Andre Malraux


po-co-właściwie-jechać-na-księżyc-śli-nie-w-celach-samobójczych
W księżyc Cytaty: Sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc  -silvershadow


sa­­ny-łabędź-na-pur­pu­rowej-rzece-po­ran­ny-księżyc 
W księżyc Cytaty: Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc. -PINGWINIOWATY


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
W księżyc Cytaty: Księżyc częściej niż słońce rodzi sceny gorące. -Posyniak


księżyc-częściej-ż-słoń-rodzi-sceny-gorą
W księżyc Cytaty: Miłość jest jak księżyc: kiedy nie rośnie, niknie. -Wice Hrabia De Segur


miłość-jest-jak-księżyc-kiedy-nie-rośnie-niknie
W księżyc Cytaty: Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r. -krysta


gwiaz­dy-zasnęły-księżyc-w ok­no-zagląda-mat­czy­na-miłość-krys­ty­na-sz-09042015r
W księżyc Cytaty: Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
W księżyc Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc
W księżyc Cytaty: Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


jako-księżyc-na-niebie-tak-dzieje-narodów-na-ziemi-wzrastają-by-maleć
W księżyc Cytaty: Gdy będziesz smutny jak księżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie. -Anonim


gdy-będziesz-smutny-jak-księżyc-na-niebie-przypomnij-sobie-że-ja-kocham-ciebie
W księżyc Cytaty: Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


usta-całowane-nie-tracą-uroku-ale-odnawiają-ę-jak-księżyc
W księżyc Cytaty: Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


od-pocałunków-mężczyzny-usta-kobiety-nie-bledną-raczej-odnawiają-ę-jak-księżyc