W młodości Cytaty

W młodości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
W młodości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
W młodości Cytaty: Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. -Stanisław August Poniatowski


Żeby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-dojrzałego-a-w-staroś-wigor-młodoś
W młodości Cytaty: Siła i piękno są darem młodości. -Demokryt


siła-i-piękno-są-darem-młodoś
W młodości Cytaty: Ośmieszanie młodości to przywilej starości. -Lech Konopiński


W młodości Cytaty: Młodości! ty nad poziom. Wylatuj. -Adam Mickiewicz


W młodości Cytaty: By ro­zum był przy młodości. -Jan Kochanowski


W młodości Cytaty: Siła i piękno są da­rem młodości. -Demokryt


siła-i piękno-są da­rem-młodoś
W młodości Cytaty: Pra­ca w młodości owo­cuje na starość. -Pindar


pra­ca-w młodoś-owo­cuje-na starość
W młodości Cytaty: W młodości szukamy wierzchołków, na starość - korzeni. -Marierose Fuchs


w-młodoś-szukamy-wierzchołków-na-starość-korzeni
W młodości Cytaty: Ucieka wstecz we­sele i piękno młodości. -Horacy


ucieka-wstecz-we­sele-i piękno-młodoś
W młodości Cytaty: Rozczarowanie jest cennym darem młodości. -Zofia Nałkowska


W młodości Cytaty: Płomienia młodości nie pod­sy­caj spirytusem. -Leonard Drzewiecki


płomienia-młodoś-nie pod­sy­caj-spirytusem
W młodości Cytaty: Granie w bilard jest znakiem zmarnowanej młodości. -Foote


granie-w-bilard-jest-znakiem-zmarnowanej-młodoś
W młodości Cytaty: Im większy rozum w młodości, tym mniejsza głupota na starość. -Anonim


im-większy-rozum-w-młodoś-tym-mniejsza-głupota-na-starość
W młodości Cytaty: Najprzykrzejsi kobiet nieprzyjaciele są: w młodości rozsądek, zwierciadło na starość. -Stefan Witwicki


najprzykrzejsi-kobiet-nieprzyjaciele-są-w-młodoś-rozsądek-zwierciadło-na-starość
W młodości Cytaty: Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich racz nie pamiętać. -Biblia


grzechów-młodoś-mojej-i-nieświadomoś-moich-racz-nie-pamięć
W młodości Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański