W moją Skórę Cytaty

W moją Skórę Cytaty: Niech skórę łoją, byle nie moją. -Jan Sztaudynger


W moją Skórę Cytaty: pachnę tobą szor­stki za­pach dłoni wto­pił się w moją skórę mam dwie pa­ry ramion i sil­ne uda two­je ser­ce bi­je w moim brzuchu mówisz że jes­tem jak wino pij do krop­li ostatniej...   -onejka


pachnę-tobą-szor­stki-za­pach-dłoni-wto­pił ę-w moją-skórę-mam-dwie-pa­ry-ramion-i-sil­ne-uda-two­-ser­-bi­-w moim-brzuchu-mówisz
W moją Skórę Cytaty: Na­rysuj kształt Twych dłoni na mym ciele, rosą niech od­dech Twój ogar­nie moją skórę. War­gi me skaź ust Twą czer­wienią, daj zaz­nać to cze­go nig­dy nie poczułem. -hope_dies_last


na­rysuj-kształt-twych-dłoni-na mym-ciele-rosą-niech-od­dech-twój-ogar­nie-moją-skórę-war­gi-me skaź-ust-twą-czer­wienią-daj
W moją Skórę Cytaty: Two­je oczy są moją poezją , zaś twe ciało moją nocną książką przygód. -Jaye


two­-oczy-są moją-poezją-zaś-twe-ciało-moją-nocną-książką-przygód
W moją Skórę Cytaty: Moją siłą ciążenia jest moja miłość. -Augustyn Św


moją-łą-ążenia-jest-moja-miłość
W moją Skórę Cytaty: Ciężki oddech Paz­nokcie wbi­jające się w twar­de drewno I twardą moją skórę Krwa­wiąca rana Cięższy oddech Jęki Zduszone Ciche jęki Lek­ki wdech I unosząca się klat­ka piersiowa W rytm Do­tykających Cię mych dłoni Drżąca szyja I dłoń Chcesz więcej Cho­ciaż włas­nie zwie­dziłaś raj Chcesz więcej A ja się nie oprę  -bezoddechu


W moją Skórę Cytaty: Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega. -Friedrich Nietzsche


zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
W moją Skórę Cytaty: Nie na próżno to niejeden mąż mówi:


nie-na-próżno-to-niejeden-mąż-mówi-moja-droga-moja-najdroższa-żono-bo-niejeden-zapewne-opłacić-ę-jej-nie-może
W moją Skórę Cytaty: `Pragnę abyś był moją od­skocznią od codzien­ności, le­kiem na całe zło por­tem w którym ukoję zszar­ga­ne nerwy, moją osłoną przed wszys­tkim co złe, po pros­tu żebyś zaw­sze był przy mnie. -bluecaffe


W moją Skórę Cytaty: Zrzucił skórę, a krzyczał, jakby go z niej obdzierano. -Stanisław Jerzy Lec


zrzucił-skórę-a-krzyczał-jakby-go-z-niej-obdzierano
W moją Skórę Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche


W moją Skórę Cytaty: Kobiety są równie skore do strojenia kochanków w urojone przymioty, jak do ogałacania mężów z ich istotnych zalet. -Klementyna Hoffmanowa


kobiety-są-równie-skore-do-strojenia-kochanków-w-urojone-przymioty-jak-do-ogałacania-mężów-z-ich-istotnych-zalet
W moją Skórę Cytaty: Po­lityk mu­si mieć grub­szą skórę i świado­mość, że ludzie mają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykach. -Donald Tusk


po­lityk-mu­-mieć-grub­szą-skórę-i świado­mość-że ludzie-mają-z re­guły-jak naj­gor­sze-wyob­rażenia-o politykach
W moją Skórę Cytaty: Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej. -Gabriel Garcia Marquez


zmiana-osobowoś-wymaga-ągłej-walki-z-samym-sobą-bo-w-człowieku-kłócą-ę-dwa-uczucia-determinacja-by-zmienić-skórę-i-pragnienie-pozostania
W moją Skórę Cytaty: za­lazłeś mi za skórę źle za­dany­mi pytaniami te­raz mam wy­sypkę w pos­ta­ci wykrzykników le­piej nie mów już nic słowa­mi strze­lasz so­bie w kolano  -motylek96


za­lazłeś-mi za skórę-ź-za­dany­mi-pytaniami-te­raz-mam-wy­sypkę-w pos­­-wykrzykników-­piej-nie mów-już-nic-słowa­mi
W moją Skórę Cytaty: jest tek­st wiz­ja i mu­zyka co przenika tak głęboko wchodząc pod skórę wsu­wając się w oko i trwa w ciężkiej chwili niech wartościowy przekaz powstaje i dusze posili  -Trzykropek


jest-tek­st-wiz­ja-i mu­zyka-co-przenika-tak-głęboko-wchodząc-pod-skórę-wsu­wając-ę-w-oko-i-trwa-w-ężkiej-chwili-niech-wartościowy
W moją Skórę Cytaty: Kłopoty to moja specjalność. -Raymond Chandler


W moją Skórę Cytaty: Bądź moją de­finicją szczęścia. -AnDree


bądź-moją-de­finicją-szczęścia