W nas Wy­nalaz­kość Cytaty

W nas Wy­nalaz­kość Cytaty:


ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Nie liczy się wiel­kość czy ce­na znicza, lecz pa­mięć jaką darzy­my tych, którzy od nas odeszli... -blacksun


nie-liczy ę-wiel­kość-czy-­na-znicza-lecz-pa­mięć-jaką-darzy­my-tych-którzy-od nas-odeszli
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Da­ty i ze­gar­ki są wy­nalaz­kiem ludzi. -William Faulkner


da­ty-i ze­gar­ki-są wy­nalaz­kiem-ludzi
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Nie wiemy, co jut­ro zgo­tuje nam los. Ale to nie los de­cydu­je, czym to przyp­ra­wimy. Naj­lep­sze jest dob­re nas­ta­wienie i blis­kość ważnych dla nas osób. Syp­nij tym do ga­ra zwa­nym przez­nacze­niem, a przełkniesz wszystko. Z cyk­lu po­wieści


W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Pośpiech jest wy­nalaz­kiem szatana. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)


W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Miłość wy­daje się wy­nalaz­kiem ssaków. -Carl Sagan


miłość-wy­daje ę-wy­nalaz­kiem-ssaków
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice


ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński


naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Walkę stworzyła na­tura, niena­wiść jest wy­nalaz­kiem człowieka. -Karel Capek


walkę-stworzyła-na­tura-niena­wiść-jest wy­nalaz­kiem-człowieka
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Wy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­ne prawo. -John Stuart Mill


wy­nalaz­ki-są rzeczą-przy­pad­ku-i nie mogą-być-pod­ągnięte-pod-żad­ne-prawo
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Ja­kość po­rażki de­ter­mi­nuje przyszły sukces. -Walenty


ja­kość-po­rażki-de­ter­mi­nuje-przyszły-sukces
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: I spać wie­cznie, bo życie dało Ci w kość. -EmilyMalfoy


i spać-wie­cznie-bo życie-dało-ci w kość
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Ja­kość mas­ki mie­rzy się w ska­li uśmiechu. -thrillofit


ja­kość-mas­ki-mie­rzy ę-w ska­li-uśmiechu
W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald


W nas Wy­nalaz­kość Cytaty: Kochać - to szczęście. Być kochaną - to wiel­kość kobiety. -Narcyza Żmichowska


kochać- to szczęście-być kochaną- to wiel­kość-kobiety