W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty

W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty:


ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty:


rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji. -loquentia


kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Przyjaciel tworzy w nas nową przestrzeń, która prawdopodobnie nie zaistniałaby nigdy, gdybyśmy go nie spotkali. Tylko dzięki niemu rodzi się w nas nowy świat. -Anais Nin


przyjaciel-tworzy-w-nas-nową-przestrzeń-która-prawdopodobnie-nie-zaistniałaby-nigdy-gdybyśmy-go-nie-spotkali-tylko-dzięki-niemu-rodzi-ę-w-nas
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i zapamiętuje
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia. -Jan Czarny


nie-korzys­-z budzi­ka-budzi go głos-sumienia
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel


miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Ta­jem­ni­ca budzi w nas dziec­ko. Nies­te­ty, co­raz star­sze dziecko. -Krzysztof Mętrak


ta­jem­­ca-budzi-w nas-dziec­ko-nies­te­ty co­raz-star­sze-dziecko
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Utu­leni przez szczęście, za­sypiamy w objęciach życia. budzi nas czas. -LiaMort


utu­leni-przez-szczęście-za­sypiamy-w objęciach-życia-budzi-nas-czas
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa. -Samuel Coleridge


miłość-koi-niedole-i-budzi-w-nas-dzielność-jest-wezgłowiem-smutku-i-skrzydłem-męstwa
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie. -Simone Weil


miłość-boga-jest-wtedy-czysta-kiedy-równą-wdzięczność-budzi-w-nas-radość-i-cierpienie
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my. -Umberto Eco


zawsze-lepiej-żeby-ten-kto-budzi-w-nas-strach-bał-ę-bardziej-ż-my
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani! -Aleksander Sołżenicyn


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi. -Paulo Coelho


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Budzi Cytaty: Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell


mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka