W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty

W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty:


ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Przyjaciel tworzy w nas nową przestrzeń, która prawdopodobnie nie zaistniałaby nigdy, gdybyśmy go nie spotkali. Tylko dzięki niemu rodzi się w nas nowy świat. -Anais Nin


przyjaciel-tworzy-w-nas-nową-przestrzeń-która-prawdopodobnie-nie-zaistniałaby-nigdy-gdybyśmy-go-nie-spotkali-tylko-dzięki-niemu-rodzi-ę-w-nas
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i zapamiętuje
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty:


rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani! -Aleksander Sołżenicyn


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi. -Paulo Coelho


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell


mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Wyklęty powstań, ludu ziemi! Powstańcie, których dręczy głód! Myśl nowa blaski promiennymi dziś wiedzie nas na bój, na trud. -Eugeniusz Pottier


wyklęty-powstań-ludu-ziemi-powstańcie-których-dręczy-głód-myśl-nowa-blaski-promiennymi-dziś-wiedzie-nas-na-bój-na-trud
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej. -Anonim


nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem. -Tsanyo


ek­spe­dyc­ja-połnoc­nej-flo­ty-ro­syj­skiej-od­kryła-nową-wyspę-w ar­chi­pela­gu-ziemi-fran­ciszka-józefa-jadę-na nową-wyspę
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Ener­ge­tyzm ciał bar­dziej fas­cy­nuje, gdy sta­je się wy­mien­ny~ nie tracąc energii. -Papużka


ener­ge­tyzm-ciał-bar­dziej-fas­cy­nuje-gdy-sta­ ę-wy­mien­ny~-nie tracąc-energii
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Cie­szy mię ten rym:


cie­szy-mię-ten-rym-po­lak-mądr-po szkodzie-lecz-jes­li-praw­da-i z te­go-nas-zbodzie-nową-przy­powieść-po­lak-so­bie-kupi-że
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


miłość-po­win­na-po­zos­ć-fas­cy­nacją-zacza­rowa­niem-śli-władza-ko­biety- trwać-gdy zni­ka-­jem­­ca-gi­nie-władza
W nas Za­fas­cy­nowa­nie A wszechświat Cytaty: Emoc­je to­warzyszące miłos­nej fas­cy­nac­ji drugą osobą to jed­ne z naj­lep­szych ja­kie przyszło mi w życiu przeżyć  -daniello


emoc­-to­warzyszą-miłos­nej-fas­cy­nac­ji-drugą-osobą-to jed­ne-z naj­lep­szych-ja­kie-przyszło-mi w życiu-przeżyć