W nich Mądrości Cytaty

W nich Mądrości Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
W nich Mądrości Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


W nich Mądrości Cytaty: To, co różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopców, to głównie ce­na ich zabawek. -Janusz Leon Wiśniewski


to-co róż-kul­kudziesięciolet­nich-od kil­ku­nas­to­let­nich-chłopców-to głównie-­na-ich-zabawek
W nich Mądrości Cytaty: Nie izo­luj­my się od nich, bo sa­mi wiele możemy się od nich nauczyć. -Aga250909


nie-izo­luj­my ę-od nich-bo ­mi-wiele-możemy ę-od nich-nauczyć
W nich Mądrości Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
W nich Mądrości Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


W nich Mądrości Cytaty: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości -Augustyn Św


cierpliwość-jest-towarzyszem-mądroś
W nich Mądrości Cytaty: Niektóre oso­by są jak słońce. Dają nam ciepło, po­kazują piękno, og­rze­wają nasze mglis­te i po­nure bez nich życie. Aczkol­wiek zbliż się tyl­ko do nich bliżej, a po pros­tu spłoniesz. -Mateusz Piecki Schizoidalny


W nich Mądrości Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


W nich Mądrości Cytaty: Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. -Seneka


filozofia-to-umiłowanie-mądroś-i-dążenie-do-niej
W nich Mądrości Cytaty: Ty­le wol­ności, ile mądrości. I na odwrót. -Wojciech Adamiecki


W nich Mądrości Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli


W nich Mądrości Cytaty: Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. -G. Knapski


W nich Mądrości Cytaty: Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo. -Stefan Witwicki


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
W nich Mądrości Cytaty: Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. -Charles Louis Montesquieu


prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną-w
W nich Mądrości Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
W nich Mądrości Cytaty: Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty. -Jean De La Fontaine


nigdy-nie-za-wcześnie-na-lekcje-mądroś-i-cnoty
W nich Mądrości Cytaty: Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte. -Benjamin Franklin