W niej Zatrzymać Cytaty

W niej Zatrzymać Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
W niej Zatrzymać Cytaty: Tylko miłość potrafi zatrzymać czas. -Marcel Proust


tylko-miłość-potrafi-zatrzymać-czas
W niej Zatrzymać Cytaty: Czy wystarczy tylko głowa, by zatrzymać w sobie myśli? -Czesław Banach


czy-wystarczy-tylko-głowa-by-zatrzymać-w-sobie-myśli
W niej Zatrzymać Cytaty: Jeśli zechcemy zatrzymać piekło, nie ujrzymy nieba. -Anonim


jeśli-zechcemy-zatrzymać-piekło-nie-ujrzymy-nieba
W niej Zatrzymać Cytaty: Spra­wy puszczo­ne raz w ruch niełat­wo dają się zatrzymać. -Jacek Piekara


spra­wy-puszczo­ne-raz-w ruch-niełat­wo-dają ę-zatrzymać
W niej Zatrzymać Cytaty: Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek


można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
W niej Zatrzymać Cytaty: Życie składa się z klatek, które można zatrzymać i uwiecznić. -Friedrich Nietzsche


Życie-składa-ę-z-klatek-które-można-zatrzymać-i-uwiecznić
W niej Zatrzymać Cytaty: Trzeba wyprzedzić ruch, żeby zatrzymać obraz - inaczej biegnie się za nim. -Pablo Picasso


trzeba-wyprzedzić-ruch-żeby-zatrzymać-obraz-inaczej-biegnie-ę-za-nim
W niej Zatrzymać Cytaty: Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. -Jerzy Drobnik


czas-nig­dy-nie pra­cuje-dla-tych-którzy-usiłują-go zatrzymać
W niej Zatrzymać Cytaty: Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać. -Czuang-Cy


szukamy-odbicia-swego-wizerunku-nie-w-płynącej-lecz-stojącej-wodzie-albowiem-tylko-coś-stałego-jest-w-stanie-zatrzymać
W niej Zatrzymać Cytaty: Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich zatrzymać trochę niżej. -Peter Ustinov


politycy-wydostają-ę-na-szczyty-dlatego-że-większość-z-nich-nie-zdolnoś-dla-których-chciano-by-ich-zatrzymać-trochę-żej
W niej Zatrzymać Cytaty: Hipokryzja przejawia się w przesadzie; nie wie ona gdzie się zatrzymać. -Stephanie - Felicite De Genlis


W niej Zatrzymać Cytaty: Gdy ja­kiś mężczyz­na krad­nie ci żonę, to nie ma lep­szej zem­sty za to, niż poz­wo­lić mu ją so­bie zatrzymać. -Sacha Guitry


gdy-ja­kiś-mężczyz­na-krad­nie- żonę-to nie  lep­szej-zem­sty-za to-ż-poz­wo­lić-mu ją so­bie-zatrzymać
W niej Zatrzymać Cytaty: Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody. -Józef Ignacy Kraszewski


miłość-jest-poetycznym-złudzeniem-które-żeby-długo-zatrzymać-nie-trzeba-dotykać-palcami-jak-bańki-z-mydła-bo-zmienia-ę-w-kroplę-brudnej
W niej Zatrzymać Cytaty: Wolność boryka się z licznymi trudnościami, a demokracja nie jest doskonała, ale my nigdy nie musieliśmy wznosić muru, by zatrzymać naszych ludzi. -John Fitzgerald Kennedy


wolność-boryka-ę-z-licznymi-trudnościami-a-demokracja-nie-jest-doskonała-ale-my-nigdy-nie-musieliśmy-wznosić-muru-by-zatrzymać-naszych-ludzi
W niej Zatrzymać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić. -Werner Finck


nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
W niej Zatrzymać Cytaty: Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić -Przysłowie wschodnie


nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
W niej Zatrzymać Cytaty: Nie myśl jak zatrzymać dzień, bo i tak tego nie dokonasz, zastanów się zatem jak go nie stracić! -Anonim


nie-myśl-jak-zatrzymać-dzień-bo-i-tak-tego-nie-dokonasz-zastanów-ę-zatem-jak-go-nie-stracić