W niez­na­ne Otchłanie Cytaty

W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: I wszel­kie rozświet­le­nia tyl­ko no­we ot­wierają otchłanie. -Martin Heidegger


i wszel­kie-rozświet­­nia-tyl­ko-no­we-ot­wierają-otchłanie
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz


cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia!  -Mała Mi


W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: To ja, niez­na­ny i niesłucha­ny na ogół. -szajbuss


to ja-niez­na­ny-i niesłucha­ny-na ogół
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01


niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Niez­naczne­mu przys­toi nieznaczne. -Horacy


niez­naczne­mu-przys­toi-nieznaczne
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Niez­liczo­ny jest ród głupców. -Symonides z Keos


W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Zwal­czaj­my non­sensy niez­godne z epoką. -Wiesław Brudziński


zwal­czaj­my-non­sensy-niez­godne-z epoką
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro


W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle


his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Słowa to tyl­ko niez­darne ra­my dla arcy-uczuć. -Papużka


słowa-to tyl­ko-niez­darne-ra­my-dla-arcy-uczuć
W niez­na­ne Otchłanie Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski


duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean