W pełni I Cytaty

W pełni I Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
W pełni I Cytaty: Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera


człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
W pełni I Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach


W pełni I Cytaty: No­we w pełni za­wiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


W pełni I Cytaty: Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los -Brian Tracy


jesteś-w-peł-odpowiedzialny-za-swój-los
W pełni I Cytaty: Mo­ral­ność to praw­da w pełni rozkwitu. -Victor Marie Hugo


mo­ral­ność-to praw­da-w peł-rozkwitu
W pełni I Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


W pełni I Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow


W pełni I Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
W pełni I Cytaty: niczym Wokulscy pełni marzeń, miłości za­pad­li w gruzy  -Emilia Szumiło


niczym-wokulscy-peł-marzeń-miłoś-za­pad­li-w gruzy 
W pełni I Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
W pełni I Cytaty: W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w człowieku-tyl­ko-żołądek-by­wa-i to cza­sem-w peł-zadowolony
W pełni I Cytaty: We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość. -fyrfle


we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
W pełni I Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
W pełni I Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
W pełni I Cytaty: Tylko ludzie w średnim wieku kontrolują w pełni swoje zmysły. -Harvey Allen


tylko-ludzie-w-średnim-wieku-kontrolują-w-peł-swoje-zmysły
W pełni I Cytaty: Nauka to potęga, której nig­dy nie zdołamy w pełni pojąć i zrozumieć. -Ryder


nauka-to potęga-której nig­dy-nie zdołamy-w peł-pojąć-i zrozumieć
W pełni I Cytaty: Miłość nie kieruje się korzyścią, ale jest w pełni bezinteresowna. -Cyceron


miłość-nie-kieruje-ę-korzyśą-ale-jest-w-peł-bezinteresowna