W połowie Wakacji  Cytaty

W połowie Wakacji  Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
W połowie Wakacji  Cytaty: Na sex-ap­peal składa się w połowie to, co ko­bieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


na sex-ap­peal-składa ę-w połowie-to-co ko­bieta-a w połowie-to-co myślą-że 
W połowie Wakacji  Cytaty: Na sex - appeal składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma. -Zofia Loren


na-sex-appeal-składa-ę-w-połowie-to-co-kobieta-a-w-połowie-to-co-myślą-że
W połowie Wakacji  Cytaty: Dyrygowanie - to dziś w połowie aktorstwo, a w połowie - pokaz gimnastyczny. -Giovanni Guareschi


dyrygowanie-to-dziś-w-połowie-aktorstwo-a-w-połowie-pokaz-gimnastyczny
W połowie Wakacji  Cytaty: Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co myślą że ma. -Zofia Loren


na-seksapil-składa-ę-w-połowie-to-co-kobieta-a-w-połowie-to-co-myślą-że
W połowie Wakacji  Cytaty: Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką. William . -R Inge


literatura-rozwija-ę-najlepiej-wówczas-gdy-jest-w-połowie-rzemiosłem-a-w-połowie-sztuką-william
W połowie Wakacji  Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska


W połowie Wakacji  Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:


W połowie Wakacji  Cytaty: W życia wędrówce, na połowie czasu. -Dante Alighieri


W połowie Wakacji  Cytaty: Miłość jest tęsknotą po ut­ra­conej połowie nas samych. -Milan Kundera


miłość-jest tęsknotą-po ut­ra­conej-połowie-nas-samych
W połowie Wakacji  Cytaty: Mężczyzna ani w połowie nie potrafi tak kłamać i przysięgać jak kobieta. -Geoffrey Chaucer


mężczyzna-ani-w-połowie-nie-potrafi-tak-kłamać-i-przysięgać-jak-kobieta
W połowie Wakacji  Cytaty: Kto zna swo­je gra­nice, ten już jest w połowie mędrcem. -John Galsworthy


kto-zna-swo­-gra­nice-ten-już-jest w połowie-mędrcem
W połowie Wakacji  Cytaty: Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. -Wisława Szymborska


każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
W połowie Wakacji  Cytaty: Naga prawda w połowie nie fascynuje tak ludzi, jak osnute mgiełką tajemnicy półprawdy. -Jean Cocteau


naga-prawda-w-połowie-nie-fascynuje-tak-ludzi-jak-osnute-mgiełką-tajemnicy-półprawdy
W połowie Wakacji  Cytaty: Dziś żad­na ra­dość ani lu­napark, nie od­da w połowie, ra­dości wspom­nień, z bu­jania się na ma­my nodze. -dark smurf


dziś-żad­na-ra­dość-ani-lu­napark-nie od­da-w połowie-ra­doś-wspom­nień-z bu­jania ę-na ­my-nodze
W połowie Wakacji  Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen


jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
W połowie Wakacji  Cytaty: Życie jest już w połowie za nami, zanim zdołamy nauczyć się czym naprawdę jest -George Herbert


Życie-jest-już-w-połowie-za-nami-zanim-zdołamy-nauczyć-ę-czym-naprawdę-jest
W połowie Wakacji  Cytaty: Ko­bieta mu­si być dwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­na, żeby zajść w połowie tak daleko. -Francis Hurst


ko­bieta-mu­-być-dwa-ra­zy-tak-spraw­na-jak mężczyz­na-żeby-zajść-w połowie-tak-daleko