W ręce I Cytaty

W ręce I Cytaty: Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii. -George Bernard Shaw


jeśli-oddasz-swoje-prawo-w-rę-sędziów-a-swoją-religię-w-rę-biskupów-rychło-znajdziesz-ę-bez-prawa-i-bez-religii
W ręce I Cytaty: Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste. -Mikołaj Gomez Davilla


sprawowanie-władzy-jest-tylko-wówczas-niewinne-gdy-jest-ona-bezwarunkowa-tylko-rę-które-ją-dziedziczą-to-rę-czyste
W ręce I Cytaty: Dziecięce ręce zdol­ne są czy­nić cu­da z piasku, zam­ki, ta­my, ''bab­ki'', zwierzęta i fi­gury tyl­ko ich kon­struk­to­rowi znane, a po­tem pod­dają je de­kon­struk­cji przy użyciu wody, ska­zując siebie na skraj­ne emoc­je - ra­dość, smu­tek, aż po roz­pacz - do­rosłe już ręce nie są w sta­nie ująć garści wyobraźni, jaką będąc dziec­kiem posiadamy. -PtyśMiętowy


W ręce I Cytaty: Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos. -Gisele d'Assailly


W ręce I Cytaty: Ręce precz od obrazu!  -Apelles


W ręce I Cytaty: Noc,dzień wszys­tko się plącze jak na gałęzi nit­ki pajęcze, jak w og­rodzie krzak bluszczu op­la­ta miękkim powojem, jak ręce mo­je i Twoje. W uścis­ku,splo­cie,spoj­rze­niu i geście i ręce i us­ta i ciało w rytm ser­ca przyspiesza,opada by wznieść się w zachwycie i myśli się plączą i tchu braknie. Wszys­tko to dziw­ne i niezrozumiałe i od no­wa do końca, od końca do początku i już nie wiem na ja­kim zakątku, miej­scu,cza­sie to uniesienie, a może to wszystko... przez Two­je spojrzenie  -bongo


W ręce I Cytaty: Tyrani ścinali ręce trzymane na pulsie. -Stanisław Jerzy Lec


W ręce I Cytaty: Myj ręce przed podaniem łapówki. -Kazimierz Słomiński


W ręce I Cytaty: Złamałaś mi serce, Te­raz ja połamię ci ręce. -Marcin Kański


złamałaś-mi serce-te­raz-ja połamię- rę
W ręce I Cytaty: Branie napełnia ręce, dawanie - serce. -Margarete Seemann


W ręce I Cytaty: Serce to najtwardsza część ciała. Najdelikatniejsze są ręce. -Carolyn Forche


serce-to-najtwardsza-część-ciała-najdelikatniejsze-są-rę
W ręce I Cytaty: Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba. -Safona


wiem-że mo­-rę-nie dot­kną-nieba
W ręce I Cytaty: A może czyste ręce powinny być dłuższe? -Stanisław Jerzy Lec


W ręce I Cytaty: Gdy odpoczywają ręce, rozum nie powinien. -Krystyna Sylwestrzak


W ręce I Cytaty: Nie łap za ster, gdy masz śliskie ręce. -Elżbieta Grabosz


W ręce I Cytaty: Wózek dziecięcy Od­dam w dob­re ręce Nie używany  -Chemik -a


wózek-dziecięcy-od­dam-w dob­re-rę-nie-używany 
W ręce I Cytaty: Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią. -Menander


dostanie-ę-w-rę-kilku-lekarzy-grozi-śmiercią
W ręce I Cytaty: Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka. -Alfred Delp


zgięte-kolana-i-złożone-rę-są-gestami-wolnego-człowieka