W ręce I Cytaty

W ręce I Cytaty: Czy trzeba umrzeć, aby zachować czyste ręce? -Anne Philipe


czy-trzeba-umrzeć-aby-zachować-czyste-rę
W ręce I Cytaty: Dałam Ci całą siebie a Ty wciąż wy­ciągasz ręce po więcej.... -AgniM


dałam-ci całą-siebie-a ty wciąż-wy­ągasz-rę-po więcej
W ręce I Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
W ręce I Cytaty: Świat rozkłada ręce, a ty pat­rząc nie widzisz... -Papużka


Świat-rozkłada-rę-a ty pat­rząc-nie widzisz
W ręce I Cytaty: Czy ujmiemy w ręce świat zniesławiony w krwi aż do krańca? -Włodzimierz Lenin


czy-ujmiemy-w-rę-świat-zniesławiony-w-krwi-aż-do-krańca
W ręce I Cytaty: Zgięte ko­lana i złożone ręce są ges­ta­mi wol­ne­go człowieka. -Alfred Delp


zgięte-ko­lana-i złożone-rę-są ges­­mi-wol­ne­go-człowieka
W ręce I Cytaty: Spra­wied­li­wość nie zaw­sze ma czys­te ręce. -Nora Roberts


spra­wied­li­wość-nie zaw­sze- czys­te-rę
W ręce I Cytaty: Trud­no zer­wać się do lo­tu, kiedy opa­dają ręce. -Włodzimierz Scisłowski


W ręce I Cytaty: zmęczo­ne ręce ser­ce chętne, by pomóc w za­mian chcąc uśmiech...   -Natuuś


zmęczo­ne-rę-ser­-chętne-by pomóc-w-za­mian-chcąc-uśmiech- 
W ręce I Cytaty: O ileż dłuższe i zręczniejsze ręce ma młoda głupota od mądrej starości. -Maria Kuncewicz


o-ileż-dłuższe-i-zręczniejsze-rę-młoda-głupota-od-mądrej-staroś
W ręce I Cytaty: Gdy władza umy­wa ręce, cieka­we kto po­daje ręcznik. -Zbigniew Jerzyna


gdy-władza-umy­wa-rę-cieka­we-kto-po­daje-ręcznik
W ręce I Cytaty: Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju. -Phil Bosmans


bóg-włożył-swoją-miłość-w-twoje-rę-jak-klucz-do-raju
W ręce I Cytaty: Żeby można wpadać w ramiona kobiet, nie wpadając w ich ręce! -Henri Millon Montherlant


Żeby-można-wpadać-w-ramiona-kobiet-nie-wpadając-w-ich-rę
W ręce I Cytaty: Do tego, by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy. -Jean Rigaux


do-tego-by-mądrze-ę-działo-potrzebne-są-młode-rę-i-stare-głowy
W ręce I Cytaty: ...i ser­ce złożyć w kocha­ne ręce... To mi zos­tało.Chy­ba nic więcej. -Władysław Broniewski


W ręce I Cytaty: Gdyby można było wpadać w ramiona kobiet, nie wpadając w ich ręce! -Henri Millon Montherlant


gdyby-można-było-wpadać-w-ramiona-kobiet-nie-wpadając-w-ich-rę
W ręce I Cytaty: Patrz dobremu człowiekowi na ręce, żeby ci przypadkiem nic złego nie zrobił. -Michał Choromański


patrz-dobremu-człowiekowi-na-rę-żeby-przypadkiem-nic-złego-nie-zrobił
W ręce I Cytaty: Cze­kis­ta po­winien mieć chłod­ny umysł, gorące ser­ce i czys­te ręce. -Feliks Dzierżyński


cze­kis­-po­winien-mieć-chłod­ny-umysł-gorą-ser­-i czys­te-rę