W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Każda strata jest zyskiem -Albert Espinosa
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz
uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe
sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Sukces jest potrzebny tylko od czasu do czasu, bo pozwala myśleć, że jest się do niego zdolnym. -Zofia Kucówna
sukces-jest-potrzebny-tylko-od-czasu-do-czasu-bo-pozwala-myść-że-jest-ę-do-niego-zdolnym
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. -Achard Marcel
z-miłośą-jest-jak-z-masłem-od-czasu-do-czasu-trochę-chłodu-utrzymuje-w-świeżoś
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Klęska jest potrzebna od czasu do czasu, ponieważ wszystko sprowadza do normalnego ludzkiego wymiaru. -Zofia Kucówna
klęska-jest-potrzebna-od-czasu-do-czasu-ponieważ-wszystko-sprowadza-do-normalnego-ludzkiego-wymiaru
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu. -Edward Stachura
wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu. -Winston Churchill
stwierdzono-że-demokracja-jest-najgorszą-formą-rzą-śli-nie-liczyć-wszystkich-innych-form-których-próbowano-od-czasu-do-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Jest bardzo wielu ludzi, którzy tak dużo czasu spędzają pilnując swego zdrowia, że nie starcza im już czasu na cieszenie się życiem. -Josh Billings
jest-bardzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-czasu-spędzają-pilnując-swego-zdrowia-że-nie-starcza-im-już-czasu-na-cieszenie-ę-życiem
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Nikt nie jest tak głupi, żeby od czasu do czasu takiego nie udawać. -Stanisław Jerzy Lec
nikt-nie-jest-tak-głupi-żeby-od-czasu-do-czasu-takiego-nie-udawać
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste
nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne. -Herbert George Wells
Świat-potrzebuje-przewodników-bieg-wypadków-tego-świata-wykazuje-od-czasu-do-czasu-pożałowania-godną-niedbałość-względem-tego-co-jest
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna. -Anonim
utrata-kogoś-kogo-kochamy-jest-jak-utrata-ręki-albo-nogi-czas-może-zaleczyć-ranę-ale-strata-jest-bezpowrotna
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości. -Anonim
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Źle przeżyte la­ta, to wiel­ka strata. -Bujak Bogusław
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej -Coco Chanel
w-życiu-nie-czasu-na-monotonię-jest-czas-na-pracę-i-czas-na-miłość-to-wszystko-nie-pozostawia-nam-czasu-na-nic-więcej
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. -Marcel Achard
z-miłośą-jak-z-masłem-od-czasu-do-czasu-trochę-chłodu-utrzymuje-w-świeżoś
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Od czasu do czasu trzeba grzeszyć, bo inaczej traci się uciechę z cnoty. -Ilona Bodden
od-czasu-do-czasu-trzeba-grzeszyć-bo-inaczej-traci-ę-uciechę-z-cnoty
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację. -Anonim
i-głupiec-od-czasu-do-czasu-musi-przez-przypadek-mieć-rację
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Jedyną rzeczą, którą od czasu do czasu kobieta zatrzymuje dla siebie, są pieniądze. -Jacques Tati
jedyną-rzeczą-którą-od-czasu-do-czasu-kobieta-zatrzymuje-dla-siebie-są-pieniądze
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Róg obfitości od czasu do czasu zatyka jakaś szmata. -Anonim
róg-obfitoś-od-czasu-do-czasu-zatyka-jakaś-szmata
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu
eunuch-sztuki-miewa-od-czasu-do-czasu-sny-o-potencji
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu przetrzepania. -Henryk Sienkiewicz
państwa-są-jak-dywany-potrzebują-od-czasu-do-czasu-przetrzepania
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu, przetrzepania. -Henryk Sienkiewicz
państwa-są-jak-dywany-potrzebują-od-czasu-do-czasu-przetrzepania
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Mężczyźni zapomnieliby zupełnie o swoich żonach, gdyby one nie przypominały im od czasu do czasu o tym, do czego są uprawnione. -Oscar Wilde
mężczyź-zapomnieliby-zupełnie-o-swoich-żonach-gdyby-one-nie-przypominały-im-od-czasu-do-czasu-o-tym-do-czego-są-uprawnione
W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Czasu Cytaty: Największy rozum - do czasu milczeć i do czasu mówić. -Maria Rodziewiczówna
największy-rozum-do-czasu-milczeć-i-do-czasu-mówić