W rękę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W rękę Cytaty: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
W rękę Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim
ręka-budzi-rękę
W rękę Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
W rękę Cytaty: miast rękę księżniczki wo­li jej piczki  -poeta wyklęty
miast-rękę-księżniczki-wo­li-jej-piczki 
W rękę Cytaty: O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz!  -Kornel Ujejski
W rękę Cytaty: Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy. -Sławomir Trocki
często-za­miast-wy­ągać-rękę-wy­ąga­my-brudy
W rękę Cytaty: Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt! -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt
W rękę Cytaty: Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. -Fiodor Dostojewski
mężczyzna-uwłacza-kobiecie-nierównośą-żeli-całuje-ją-w-rękę
W rękę Cytaty: Kiedy ujął moją rękę, to było jak... To Ty. Wreszcie. -szantiil
kiedy-ujął-moją-rękę-to było-jak-to ty-wreszcie
W rękę Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
W rękę Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
W rękę Cytaty: Ci, którzy podnoszą rękę na berło władzy, nie zasługują na litość. -Elżbieta I
ci-którzy-podnoszą-rękę-na-berło-władzy-nie-zasługują-na-litość
W rękę Cytaty: pójdę za Tobą gdy ser­ce mnie zawoła proszę o rękę  -Cykam
pójdę-za tobą-gdy-ser­-mnie-zawoła-proszę-o rękę 
W rękę Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
W rękę Cytaty: Zmień
zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę
W rękę Cytaty: O przyszłość trzeba zadbać samemu. Takiego zdania są ci, którzy wsadzają rękę do cudzej kieszeni. -Margaret Thatcher
o-przyszłość-trzeba-zadbać-samemu-takiego-zdania-są-którzy-wsadzają-rękę-do-cudzej-kieszeni
W rękę Cytaty: Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej. -Alberto Sordi
gdy-mężczyzna-prosi-dziś-o-rękę-kobiety-to-znaczy-że-resztę-miał-już-wcześniej
W rękę Cytaty: Lepiej być bitym niż głaskanym przez rękę, której nie chcielibyśmy uścisnąć. -Marie Von Ebner - Eschenbach
lepiej-być-bitym-ż-głaskanym-przez-rękę-której-nie-chcielibyśmy-uścisnąć
W rękę Cytaty: Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. -Stefan Wyszyński kard
przebaczaj-wszystko-wszystkim-nie-chowaj-w-sercu-urazy-zawsze-pierwszy-wyciągnij-rękę-do-zgody
W rękę Cytaty: Bądź po pros­tu blisko Trzy­maj za rękę, Przytul, Ot­rzyj łzy I po­daruj mi swój uśmiech :)  -stokrotka123
bądź-po pros­-blisko-trzy­maj-za rękę-przytul-ot­rzyj-łzy-i-po­daruj-mi swój-uśmiech- 
W rękę Cytaty: Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć. -Sascha Guitry
jestem-zwolennikiem-zwyczaju-który-każe-mężczyźnie-całować-kobietę-w-rękę-od-czegoś-trzeba-zacząć
W rękę Cytaty: Trzy­mając Cię za rękę, Czułam, jak oddychasz. Nie ma między na­mi nic - tyl­ko pożądanie... -Andrea
trzy­mając-cię-za rękę-czułam-jak oddychasz-nie- między-na­mi-nic-tyl­ko-pożądanie
W rękę Cytaty: Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś przecież trzeba zacząć. -Sacha Guitry
jestem-zwolennikiem-zwyczaju-który-każe-mężczyźnie-całować-kobietę-w-rękę-od-czegoś-przecież-trzeba-zacząć
W rękę Cytaty: Chodź ze mną przez ot­warte drzwi, trzy­maj moc­no moją rękę- jes­tem Twoja. -opuszczona
chodź-ze mną-przez-ot­warte-drzwi-trzy­maj-moc­no-moją-rękę-jes­tem-twoja
W rękę Cytaty: Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę. -Sacha Guitry
kobietę-naprzód-trzyma-ę-w-ramionach-potem-one-trzymają-nas-pod-rękę-a-wreszcie-włażą-nam-na-głowę
W rękę Cytaty: Seks i gra w brydża mają wiele wspólnego - jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. -Mae West
seks-i-gra-w-brydża-mają-wiele-wspólnego-śli-masz-słabego-partnera-musisz-mieć-mocną-rękę
W rękę Cytaty: Przez to, że jest dobrobyt gdzie indziej w świecie, nie jesteśmy zwolnieni od dopracowania się go na własną rękę u siebie... -Jan Cybis
przez-to-że-jest-dobrobyt-gdzie-indziej-w-świecie-nie-jesteśmy-zwolnieni-od-dopracowania-ę-go-na-własną-rękę-u-siebie
W rękę Cytaty: Naszych współczesnych ustawicznie zżerają dwie namiętności: potrzeba by ktoś prowadził ich za rękę, oraz pragnienie zachowania wolności. -Alexis de Tocqueville
naszych-współczesnych-ustawicznie-zżerają-dwie-namiętnoś-potrzeba-by-ktoś-prowadził-ich-za-rękę-oraz-pragnienie-zachowania-wolnoś
W rękę Cytaty: Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała. -bloodymery
weź-mnie-za rękę-weź-jes­tem jeszcze-ła
W rękę Cytaty: Pamiętajcie! Rękę należy wyciągać do człowieka, a nie po człowieka. -Antoni Regulski
pamiętajcie-rękę-należy-wyciągać-do-człowieka-a-nie-po-człowieka
W rękę Cytaty: Wy­ciągnąłem oto rękę do wro­ga me­go, który nie mógł wstać. To co mi od­po­wie­działo to je­go wzrok. Tyl­ko ty­le, a poczułem jak­by nap­luł mi w dłoń. -Silvidian
wy­ągnąłem-oto-rękę-do wro­ga-me­go-który-nie mógł-wstać-to co mi od­po­wie­działo-to ­go-wzrok-tyl­ko ty­-a poczułem
W rękę Cytaty: Na­wet jeśli pójdziesz ko­muś na rękę, nie da­je ci to pra­wa żądać, by odtąd cię na niej nosił. Z cyk­lu po­wieści
na­wet-śli-pójdziesz-ko­muś-na rękę-nie da­- to pra­wa-żądać-by odtąd-ę-na niej-nosił-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
W rękę Cytaty: Dlaczego kobiety odpychają rękę, która TAM sięga? Bo nie ręką należy tam sięgać. -Beroalde de Verville
dlaczego-kobiety-odpychają-rękę-która-tam-ęga-bo-nie-ręką-należy-tam-ęgać
W rękę Cytaty: Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. -Woody Allen
seks-jest jak gra-w brydża-jeżeli nie masz-dob­re­go-­tne­ra-to mu­sisz-mieć-przy­naj­mniej-dobrą-rękę
W rękę Cytaty: Choć mi smutno, nadziei nie tracę, że rozłąka przeminie jak sen, znów pod rękę pójdziemy na spacer. Musi przyjść... i nadejdzie ten dzień. -Anonim
choć-mi-smutno-nadziei-nie-tracę-że-rozłąka-przeminie-jak-sen-znów-pod-rękę-pójdziemy-na-spacer-musi-przyjść-i-nadejdzie-ten-dzień