W rozkosz Ma­jowa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam. -Frida Kahlo
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Całuj i pieść mo­je ciało pod ma­jową, let­nią osłoną nieba. -bluecaffe
całuj-i pieść-mo­-ciało-pod-­jową-let­ą-osłoną-nieba
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf
już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Po os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerów : - przep­raszam państwa, ale są kłopo­ty z wozem Na to ja­kiś chłopak rzu­ca : - Pan us­po­koi te konie. Wczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda ;)  -Bronko
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz! -Marianna Acoforado
miłoś-w-jakimż-szaleństwie-każesz-nam-znajdować-rozkosz
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Dziw­na ta miłość Młoda cy­kada i wiatr Mu­zyki rozkosz  -Chemik -a
dziw­na- miłość-młoda-cy­kada-i wiatr-mu­zyki-rozkosz 
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. -Zygmunt Freud
rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość. -fyrfle
we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz!  -Marianna Alcoforado
miłoś-w ja­kim-sza­ństwie-każesz-nam-znaj­do­wać-rozkosz 
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest jak pszczoła - miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga
rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest jak pszczoła; miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga
rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof
okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo
marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar
tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Wydawało mi się, że dziś wieczorem umrę z rozkoszy; to rozkosz mnie zabija, nie strach. -Georges Bataille
wydawało-mi-ę-że-dziś-wieczorem-umrę-z-rozkoszy-to-rozkosz-mnie-zabija-nie-strach
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą. -Honore de Balzac
rozkosz-w-miłoś-wypływa-ze-skojarzenia-uczucia-i-zmysłów-więc-upojenie-miłosne-jest-ucieleśnioną-ideą
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei. -William Blake
miłość-chce-służyć-tylko-celom-swoim-rozkosz-swą-własną-z-cudzych-cierpień-klei
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość, rozkosz, wtedy nawet, gdy został pobity. -Stefan Żeromski
człowiek-który-utożsamił-ę-z-prawdą-musi-czuć-radość-rozkosz-wtedy-nawet-gdy-został-pobity
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Wśród największego cierpienia ma się tę rozkosz, że się jest zdolnym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wśród-największego-cierpienia-ę-tę-rozkosz-że-ę-jest-zdolnym-do-niego
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Cierpienie i rozkosz wewnątrz być winny. Na zewnątrz winien być stan nieodmienny uśmiechu. -Stefan Żeromski
cierpienie-i-rozkosz-wewnątrz-być-winny-na-zewnątrz-winien-być-stan-nieodmienny-uśmiechu
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: roz­szerzo­ne źrenice pożądanie ta­niec zmysłów przyjemność jed­ność istot rozkosz apo­geum doznań ekstaza półuśmiech spełnienie  -mydreams
roz­szerzo­ne-źrenice-pożądanie-­niec-zmysłów-przyjemność-jed­ność-istot-rozkosz-apo­geum-doznań-ekstaza-półuśmiech-spełnienie 
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: On, pan niepoznany wewnętrznie tajemniczy, cud, byleby dotknąć rozkosz poczuć marzycielskie pragnienia uspokoić, ciało drżące próbą konsekwencji zbliżenia uśpić. -graczorx
on-pan-niepoznany-wewnętrznie-tajemniczy-cud-byleby-dotknąć-rozkosz-poczuć-marzycielskie-pragnienia-uspokoić-ciało-drżą-próbą-konsekwencji
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Żeby stosunek między mężczyzną a kobietą był rzeczywiście interesujący, trzeba, żeby łączyła ich rozkosz, pamięć lub pożądanie. -Nicolas de Chamfort
Żeby-stosunek-między-mężczyzną-a-kobietą-był-rzeczywiście-interesujący-trzeba-żeby-łączyła-ich-rozkosz-pamięć-lub-pożądanie
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Po­ranek wściek­le zaskowyczał zaz­dros­ny o Nocną rozkosz, kiedy pal­ca­mi na Twej skórze liczyłam, Ile równa się Nies­kończo­ność przez Wieczność... -Uśmiechnięta Anielica
po­ranek-wściek­-zaskowyczał-zaz­dros­ny-o nocną-rozkosz-kiedy-pal­ca­mi-na twej-skórze-liczyłam-ile-równa-ę-nies­kończo­ność
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki. -Charles de Saint - Evremond
serce-dano-nam-do-kochania-działamy-tedy-wbrew-intencjom-przyrody-ilekroć-z-rzeczy-która-powinna-rozkosz-nam-przynosić-czynimy-źródło-udręki
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Dobro i zło, rozkosz i cierpienie, piękno i brzydota, rozum i szaleństwo przechodzą jedne w drugie przez odcienie tak nieuchwytne, jak odcienie barw na szyi gołębia. -Ernest Renan
dobro-i-zło-rozkosz-i-cierpienie-piękno-i-brzydota-rozum-i-szaleństwo-przechodzą-jedne-w-drugie-przez-odcienie-tak-nieuchwytne-jak-odcienie-barw
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: ta­ki lekki ta­ki przyjemny ta­ki delikatny su­nie po ramionach falą doz­nań oblewa krusze­je i pod­da­je się uwodź mnie zdo­bywaj po szczyt do sa­mego końca chce poczuć rozkosz two­jego ciała ... 23.11.2015 Malusia_035  -Malusia_035
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłość nie służy tylko celom swoim, rozkosz jej własna nic dla niej nie znaczy; innych obdarza hojnie swym spokojem i umie Niebo wznieść w Piekieł rozpaczy. -William Blake
miłość-nie-służy-tylko-celom-swoim-rozkosz-jej-własna-nic-dla-niej-nie-znaczy-innych-obdarza-hojnie-swym-spokojem-i-umie-niebo-wznieść-w
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłość wspiera się na jedynej rozkoszy i ma ją, w istocie, bardzo wnikliwą, żywą i ostrą; rozkosz podsycaną trudnościami. Trzeba by kłuła nas i piekła: nie jest to miłość, jeśli jest bez strzał i pochodni. -Michel de Montaigne
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Skłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać się jej świado­mie, skoczyć z no­gami i głową w ciep­lu­si, swoj­ski ocean tan­de­ty - to może na­wet spra­wić praw­dziwą rozkosz. -Sławomir Mrożek
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: autor: Emi­lia Szumiło na­pisa­ny: 2006-08-26 za­palo­ne świece na torcie w bar­wach dziecięcych marzeń płonęły pełną ra­dością pre­zen­ty, pa­mięć, igraszki na sto­le wa­zony kwiatów pachnących życiem, ra­dości łzami uk­ry­te w la­tach pamięci aby powrócić raz jeszcze ale inaczej dziś na­dal płoną, lecz nie na torcie grzeją ka­mienną płytę og­niem pa­mięci, w wa­zonach kwiaty tak jak pop­rzed­nio łzy jed­nak rozpaczy /w ko­lejną ma­jową rocznicę śmierci/  -Emilia Szumiło
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Przypływa­mi wznoszę się rozmemłana pul­sującą roz­bi­jasz o rozkosz żądzą roz­pa­sana toczę się ekstazą obi­jam o kan­ty pragnień tęsknotą lędźwi skowyczę za­gar­niam odpływając, chłonę rozedrgana i mało mi Ciebie, kochany... -AMA