W rozkosz Ma­jowa Cytaty

W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam. -Frida Kahlo


W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Całuj i pieść mo­je ciało pod ma­jową, let­nią osłoną nieba. -bluecaffe


całuj-i pieść-mo­-ciało-pod-­jową-let­ą-osłoną-nieba
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf


już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Po os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerów : - przep­raszam państwa, ale są kłopo­ty z wozem Na to ja­kiś chłopak rzu­ca : - Pan us­po­koi te konie. Wczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda ;)  -Bronko


W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłości, w jakimż szaleństwie każesz nam znajdować rozkosz! -Marianna Acoforado


miłoś-w-jakimż-szaleństwie-każesz-nam-znajdować-rozkosz
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Dziw­na ta miłość Młoda cy­kada i wiatr Mu­zyki rozkosz  -Chemik -a


dziw­na- miłość-młoda-cy­kada-i wiatr-mu­zyki-rozkosz 
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. -Zygmunt Freud


rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość. -fyrfle


we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłości, w ja­kim sza­leństwie każesz nam znaj­do­wać rozkosz!  -Marianna Alcoforado


miłoś-w ja­kim-sza­ństwie-każesz-nam-znaj­do­wać-rozkosz 
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest jak pszczoła - miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga


rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz jest jak pszczoła; miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga


rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo


marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar


tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Wydawało mi się, że dziś wieczorem umrę z rozkoszy; to rozkosz mnie zabija, nie strach. -Georges Bataille


wydawało-mi-ę-że-dziś-wieczorem-umrę-z-rozkoszy-to-rozkosz-mnie-zabija-nie-strach
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą. -Honore de Balzac


rozkosz-w-miłoś-wypływa-ze-skojarzenia-uczucia-i-zmysłów-więc-upojenie-miłosne-jest-ucieleśnioną-ideą
W rozkosz Ma­jowa Cytaty: Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei. -William Blake


miłość-chce-służyć-tylko-celom-swoim-rozkosz-swą-własną-z-cudzych-cierpień-klei