W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty

W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: nieobec­nym spojrzeniem od­twarzam w ułamkach to co zaprzyszłe by mogło być realnym chciałam się przejrzeć bez przyglądania lecz płoszy niedotykanie zaklęte w słowie bezdźwięcznym na­bierając znaczeń mil­cze­nie ma pełne usta od znaków zapytania a ja tyl­ko chciałam wiedzieć ja­kiego ko­loru jest niebo  -Papużka


W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Nie prze­bierając w słowach masz ciągle pełną szafę. -Papużka


nie-prze­bierając-w słowach-masz-ągle-pełną-szafę
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Mądrej głowie dość po słowie. -Demostenes


mądrej-głowie-dość-po-słowie
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Mądrej głowie dość po słowie. -Demostenes


mądrej-głowie-dość-po słowie
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie. -Umberto Eco


nie-buduj-zamku-podejrzeń-na-jednym-słowie
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Pocałunek - to różany punkt ponad literą


pocałunek-to-różany-punkt-ponad-literą-i-w-słowie-miłość
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: na­bierając kształtu za­topiłaś mnie w sobie chwy­ciliśmy się w mig w Twoim łonie rodząc się na nowo. -bystry.76


na­bierając-kształ-za­topiłaś-mnie-w sobie-chwy­ciliśmy ę-w mig-w-twoim-łonie-rodząc ę-na nowo
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Nie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie. -Umberto Eco


nie-bu­duj-zam­ku-po­dej­rzeń-na jed­nym-słowie
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Cała roz­pacz świata za­wiera się w słowie


cała-roz­pacz-świata-za­wiera ę-w słowie-świadomość
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: wier­sz ma być krótki, w słowie prościutki, ry­my gładziutkie, wer­sy zgrabniutkie, ot, i powstała poez­ja wspaniała!  -tusiak


wier­sz- być-krótki-w-słowie-prościutki-ry­my-gładziutkie-wer­sy-zgrabniutkie-ot-i powstała-poez­ja-wspaniała 
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: nadzwyczaj złudne w geście, słowie, czasie to bezkochanie * lu­bię czy­tać Or­wella, szko­da tyl­ko że muszę  -constella


nadzwyczaj-złudne-w-geście-słowie-czasie-to-bezkochanie-lu­bię-czy­ć-or­wella-szko­da-tyl­ko-że muszę 
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Nieby­wałe, jak szyb­ko ludzie zwyk­li za­pomi­nać o tym, co obiecy­wali po słowie ,,zawsze


nieby­wałe-jak szyb­ko-ludzie-zwyk­li-za­pomi­nać-o tym-co obiecy­wali-po słowie-zawsze
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: za­gubieni uwiąza­ni sznu­rem zdarzeń w mil­cze­niu kroczy­my bezdźwięcznym tańcem och, dokąd tą drogą tańczy­my w mozole? wyt­rwałość uto­piliśmy w mi­janych kałużach i jeszcze słońca os­tatnie promienie palą nasze oczy led­wo uniesione znad kroków, znad kałuż i bru­du i błota w os­tatnim od­ruchu wal­ki o przetrwanie  -Arisa


W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Jeśli nap­rawdę kocha­my, nie umiemy żyć bez naj­bliższych. Nie wy­bierając miłości, krzyw­dzi­my siebie, ska­zuje­my na emoc­jo­nalną pus­tkę i by­cie nieszczęśliwymi... -AMA


W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: fa­le jeziora w zamyśleniu snują się leniwie łas­kocząc kamienie pie­szcząc ziaren­ka piasku z westchnieniem pow­ra­cają do jeziora za­bierając wspomnienia i drob­ne patyczki aby powrócić jeszcze kiedyś *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje... -Cyprian Kamil Norwid


słowo-jest-czynu-testamentem-czego-ę-nie-może-czynem-dopiąć-to-ę-w-słowie-testuje-przekazuje
W słowie Bezdźwięcznym Na­bierając Cytaty: Często upadam lecz w pros­tym słowie... kocham sens po­rażek zamykam wstaję z kolan ot­wieram ramiona przygarniam przytulam ocieram łzy i zni­kam... Starlight. -Seneka 18


często-upadam-lecz-w pros­tym-słowie-kocham-sens-po­rażek-zamykam-wstaję-z kolan-ot­wieram-ramiona-przygarniam-przytulam-ocieram-łzy-i