W sa­mej Cytaty

W sa­mej Cytaty: Jes­tem is­totą, której przez­naczo­no: żyć sa­mej i sa­mej umierać. -Zygmunt Krasiński


jes­tem-is­totą-której przez­naczo­no-żyć-­mej-i ­mej-umierać
W sa­mej Cytaty: Ja­każ to wiel­ka, ug­runto­wująca uczu­cia war­tość - na­wet miłość małżeńska mu­si pod tym względem ustępo­wać miłości bra­ter­skiej. Dzieci z tej sa­mej rodzi­ny, tej sa­mej krwi, związa­ne wczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jami po­siadają ka­pitał, którym się mogą wspólnie cie­szyć, a które­go nie da­je żaden z później­szych związków. -Jane Austen


W sa­mej Cytaty: Już puszczają mnie złe pędy trwo­gi i poczu­cia winy. Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy, których już nie naprawimy. Wy­baczyłam sa­mej sobie to cze­go nig­dy już nie zrobię. Czas pot­ra­fi leczyć rany i cho­robę zmienić w zdrowie. Już zwal­niają się łańcuchy z me­go ser­ca przyk­rej skruchy, bo to czas do­biega końca mej ok­rutnej czczej pokuty. To co było już minęło i nicze­go nie żałuję. Te­raz się układa w całość, co po­zor­nie nie pasuje. -Angelique Cruelty


W sa­mej Cytaty: Niepo­dob­na wejść dwa ra­zy do tej sa­mej rzeki. -Heraklit z Efezu


niepo­dob­na-wejść-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rzeki
W sa­mej Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem


W sa­mej Cytaty: brak Ciebie jest wyr­wa w ciele mej codziennosci  -thevill


brak-ciebie-jest wyr­wa-w ciele-mej-codziennosci 
W sa­mej Cytaty: Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy. -Emily Dickinson


nadzieja-lek­ka-i ulot­na-za­mie­szkała-w mej-duszy
W sa­mej Cytaty: w mej duszy rogaty przed cię rzu­ca kwiaty  -poeta wyklęty


w mej-duszy-rogaty-przed-ę-rzu­ca-kwiaty 
W sa­mej Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia. -Władysław Stanisław Reymont


W sa­mej Cytaty: Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość. -Simone Weil


przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
W sa­mej Cytaty: Klęska Twój uśmiech zwycięski, był powodem mej klęski. -Anonim


klęska-twój-uśmiech-zwycięski-był-powodem-mej-klęski
W sa­mej Cytaty: De­biutu­je się do sa­mej śmier­ci, a i śmierć jest też debiutem. -Aleksander Kumor


de­biutu­ ę-do ­mej-śmier­-a i śmierć-jest też-debiutem
W sa­mej Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut


ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
W sa­mej Cytaty: Gdzieś tam na dnie duszy mej, wciąż czuję za­pach skóry twej.. -psycholożka


gdzieś-tam-na dnie-duszy-mej-wciąż-czuję-za­pach-skóry-twej
W sa­mej Cytaty: i na­wet nie wiem kiedy ktoś do mej czar­nej ka­wy - do­lał -  czekolady. -thrillofit


i na­wet-nie wiem-kiedy-ktoś-do mej-czar­nej-ka­wy- do­ł- -czekolady
W sa­mej Cytaty: Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz


na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy
W sa­mej Cytaty: Mo­tylu Nocy, La­tasz wokół mej lampy, Ćmą cię nazywam. 04.08.2015  -Lola_♡


mo­tylu-nocy-la­tasz-wokół-mej-lampy-Ćmą-ę-nazywam-04082015 
W sa­mej Cytaty: Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to... -stokrotka123


odejdź-z mej-pa­mię-wyjdź-z me­go-serca-pozwól-mi zapomnieć-nie-rań-więcej-proszę-tyl­ko-o to