W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty

W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: I tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięcie ręki... Tyl­ko w snach byłeś tam gdzie ja... -opuszczona


i tyl­ko-w snach-byłeś-na wy­ągnięcie-ręki-tyl­ko w snach-byłeś-tam-gdzie-ja
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo


przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo. -sprawdzsam


mając-każdą-chmurę-na wy­ągniecie-ręki-oodałbym-jej-całe-niebo
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki. -Zielona15


prze­cież-nie można-cze­kać-aż coś-przyj­dzie-­mo-sko­ro jest na wy­ągnięcie-ręki
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Pa­radoks ludzkich is­tot - nie dos­trze­gamy nieba, które ma­my na wy­ciągnięcie ręki, a sięga­my po nie, kiedy jest już po­za zasięgiem. -Papużka


pa­radoks-ludzkich-is­tot- nie ­trze­gamy-nieba-które-­my-na wy­ągnięcie-ręki-a ęga­my-po nie-kiedy-jest już-po­za-zasięgiem
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki. -opuszczona


jak-al­ko­holik-upa­ja ę-al­ko­holem-tak-ja upa­jam ę-twoim-za­pachem-kiedy-jes­teś-przy-mnie-na wy­ągnięcie-ręki
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca. -Isabel Abedi


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest  -artur37artur


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Bo gdy w sza­re dni bra­kuje słów, war­to wrócić do dzieciństwa. Do tych chwil, które upływały bez­tros­ko, w których drob­ne rzeczy spra­wiały ol­brzy­mią ra­dość. Kiedy wszys­tko było znacznie pros­tsze, i kiedy spełnianie marzeń wy­dawało się być na wy­ciągnięcie ręki. Gdy skar­bem nie było to, ja­ka będzie two­ja przyszłość, a to, ja­ka będzie da­na chwila. -Devin


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ. -Aleksandra_Czarna


pa­miętam-każdy-dzień-spędzo­ny-z tobą-każdą-chwilę-ale-już-nie pa­miętam-kim-dla-mnie-byłeś-byŁeŚ
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa


byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Bezsenność: Krach w snach. -Andrzej Monastyrski


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Na­wet w snach o To­bie myślę. -AnDree


na­wet-w snach-o to­bie-myślę
W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: – Śnisz. – I co z te­go. Co złego w snach? – Nic... kiedy śpisz. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach. -Natalia Glensk - Gutweter


W snach Byłeś Na wy­ciągnięcie Ręki Cytaty: Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk


każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach