W snach W Myślach Cytaty

W snach W Myślach Cytaty: ****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** ***  -Bożena BAJA


w-myślach-które-biegną-szybko-w-marze­niach-które-są jak ko­loro­we-motyle-w-snach-które-są piękne-zawsze- 
W snach W Myślach Cytaty: I tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięcie ręki... Tyl­ko w snach byłeś tam gdzie ja... -opuszczona


i tyl­ko-w snach-byłeś-na wy­ągnięcie-ręki-tyl­ko w snach-byłeś-tam-gdzie-ja
W snach W Myślach Cytaty: Kiedyś było jak w niebie Nag­le od­szedłeś z dnia na dzień Te­raz wra­casz i py­tasz czy możesz znów za­gościć w moich snach, w moich myślach, w roz­mo­wach w ciągu dnia... Ja sa­ma siebie py­tam czy jest sens, byś znów mógł za­gościć tam gdzie chcesz. Wcześniej nie py­tałeś, nie pro­siłeś sa­ma wpuściłam Cię... -opuszczona


W snach W Myślach Cytaty: Bezsenność: Krach w snach. -Andrzej Monastyrski


W snach W Myślach Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo


W snach W Myślach Cytaty: Na­wet w snach o To­bie myślę. -AnDree


na­wet-w snach-o to­bie-myślę
W snach W Myślach Cytaty: Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach. -Natalia Glensk - Gutweter


W snach W Myślach Cytaty: – Śnisz. – I co z te­go. Co złego w snach? – Nic... kiedy śpisz. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


W snach W Myślach Cytaty: Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk


każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach
W snach W Myślach Cytaty: W realnym świecie tak jak w snach, wszystko coraz to inną ma twarz. -Dean R. Koontz


w-realnym-świecie-tak-jak-w-snach-wszystko-coraz-to-inną-twarz
W snach W Myślach Cytaty: Naj­lep­sze rzeczy w życiu spot­kały mnie w snach. -Moon G


naj­lep­sze-rzeczy-w życiu-spot­kały-mnie-w snach
W snach W Myślach Cytaty: Cza­sem chciałabym od­na­leść Cię w moich snach i pójść za Tobą. -AnDree


cza­sem-chciałabym-od­na­ść-cię-w moich-snach-i pójść-za tobą
W snach W Myślach Cytaty: Ból, po­ruszający się w moich myślach... -AnDree


ból-po­ruszający ę-w moich-myślach
W snach W Myślach Cytaty: Przestańcie być źli w swoich myślach. -Konfucjusz


przestańcie-być-źli-w-swoich-myślach
W snach W Myślach Cytaty: W miarę jak przybywa nam lat, w snach zjawia się coraz więcej drogich zmarłych. -Halina Rodzińska


w-miarę-jak-przybywa-nam-lat-w-snach-zjawia-ę-coraz-więcej-drogich-zmarłych
W snach W Myślach Cytaty: Grzeczność - sztuka dokonania wyboru we własnych myślach. -Anne Louise Stael - Holstein


W snach W Myślach Cytaty: Choć miłość jak kwiat róży piękna jest, ra­ni. Kol­ce zos­ta­wią bliz­ny w Twoich snach. -Karolciia


choć-miłość-jak kwiat-róży-piękna-jest-ra­-kol­ zos­­wią-bliz­ny-w twoich-snach
W snach W Myślach Cytaty: To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały. -Milan Kundera


to-co-w-snach-jest-najpiękniejsze-to-niewiarygodne-spotkanie-ludzi-i-rzeczy-które-w-normalnym-życiu-nigdy-by-ę-nie-spotkały