W tan­go Białe I zim­ne Cytaty

W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: No to śmierć go złapała za słowo i przyt­rzy­mała, zbyt moc­no, by mógł zap­ro­tes­to­wać, i pop­ro­wadziła go do tańca, w tan­go białe i zim­ne jak kość. -Wojciech Kuczok


no to śmierć-go złapała-za słowo-i przyt­rzy­ła-zbyt-moc­no-by mógł-zap­ro­­to­wać-i pop­ro­wadziła-go do ńca-w tan­go
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: (Tan­ka - jesienna) zim­ne zachody pas­te­lowy róż błękit brud­ne chodniki ław­ki mar­twe­go parku prześwi­tująca zieleń  -waszcudnyswiat


tan­ka- jesienna-zim­ne-zachody-­te­lowy-róż-błękit-brud­ne-chodniki-ław­ki-mar­twe­go-parku-prześwi­tująca-zieleń 
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne. -Jarosław Kaczyński


nikt-nam-nie wmówi-że białe-jest białe-a czar­ne-jest czarne
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Two­ja ciepła obecność sze­leści w mo­jej pościeli... Zos­tań chwilę dłużej Zos­tań na zawsze Zos­tań jeszcze... -Uśmiechnięta Anielica


two­ja-ciepła-obecność-sze­ś-w mo­jej-pościeli-zos­ń-chwilę-dłużej-zos­ń-na zawsze-zos­ń-jeszcze
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. -Heraklit z Efezu


zim­no-sta­ ę-ciepłem-ciepło-zim­nem-wil­goć-wy­sycha-twar­de-mięknie
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado; no puede ser tan elegante, tan tranquila y delicada, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un -Mao Zedong


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Nadie es tan feliz ni tan desgraciado como él mismo se imagina. -François de la Rochefoucauld


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. -Ferrnando de Rojas


nadie-es-tan-viejo-no-pueda-vivir-un-año-más-tan-mozo-hoy-no-pudiese-morir
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. -Ernesto Sábato


la-vida-es-tan-corta-y-el-oficio-de-vivir-tan-difícil-cuando-uno-empieza-a-aprenderlo-ya-hay-morirse
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, nininguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. -Rousseau


la-igualdad-de-riqueza-debe-consistir-ningún-ciudadano-sea-tan-opulento-pueda-comprar-a-otro-nininguno-tan-pobre-se-vea-necesitado-de-venderse
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz. -Kaye


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: ¿Cómo es que, siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación. -Alejandro Dumas


cómo-es-siendo-tan-inteligentes-los-ños-tan-úpidos-mayor-parte-de-los-hombres-debe-ser-fruto-de-educación
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Ko­bieta mówiąc : odejdź z na­mi ko­niec.. tak nap­rawdę ma na myśli.. zos­tań, przy­tul i po­wiedz ze wszys­tko będzie dobrze. Ty też zos­tań !  -bluecaffe


ko­bieta-mówiąc- odejdź-z na­mi-ko­niec-tak nap­rawdę- na myśli-zos­ń przy­tul-i po­wiedz-ze wszys­tko-będzie-dobrze-ty
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Skłon­ność do tan­de­ty jest człowieko­wi przy­rodzo­na i pod­dać się jej świado­mie, skoczyć z no­gami i głową w ciep­lu­si, swoj­ski ocean tan­de­ty - to może na­wet spra­wić praw­dziwą rozkosz. -Sławomir Mrożek


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: I czar­na kro­wa białe mle­ko daje. -Samuel Bogumił Linde


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: białe przedwiośnie z mo­tylich ko­konów ćmy wy­pełzły martwe  -Papillondenuit


białe-przedwiośnie-z-mo­tylich-ko­konów-ćmy-wy­pełzły-martwe 
W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Zep­chnąłeś mnie na sa­mo dno raju Kiedy nat­chnąłeś mnie kro­pelką żaru I poczułam ogień I gdy spa­lałeś wciąż na no­wo me ciało To choć ser­ce z zim­na na­dal drżało Poczułam rozkosz Tańczyłeś tan­go z moimi myślami Kiedy na dnie zos­ta­waliśmy sami Czułam szaleństwo I gdy na sa­mo dno ra­ju mnie zabrałeś Tyl­ko o jed­nym zapomniałeś Nie jes­tem Aniołem I choć zab­rałeś mnie na niebios spotkanie Dno, na­wet ra­ju, zaw­sze dnem pozostanie Więc poczuj pustkę... -Andrea


W tan­go Białe I zim­ne Cytaty: Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r. -krysta


stłumienie-uczuć-na­wet-białe-jest czarne-zobojętnienie-krys­ty­na-sz-20072014r