W teraźniejszości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W teraźniejszości Cytaty: Czas jest złudzeniem teraźniejszości, nie ma go, za nią wyszedłszy. -Józef Ignacy Kraszewski
W teraźniejszości Cytaty: Wołamy o Polskę jutra, nie wyczerpawszy tematu jej teraźniejszości. -Zbigniew Waydyk
wołamy-o-polskę-jutra-nie-wyczerpawszy-tematu-jej-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Przeszłość zacho­wana w pa­mięci sta­je się częścią teraźniejszości. -Tadeusz Kotarbiński
przeszłość-zacho­wana-w pa­mię-sta­ ę-częśą-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Trudno, niech przepada przyszłość, jeśli teraźniejszości znieść nie można. -Maria Kuncewicz
trudno-niech-przepada-przyszłość-śli-teraźniejszoś-znieść-nie-można
W teraźniejszości Cytaty: Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości -Albert Camus
przyszłość-będzie-szczodra-jedynie-wtedy-kiedy-wszystko-ofiarujesz-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. -Pino Pellegrino
nadzieja-nie-przywiązuje-ę-do-teraźniejszoś-wybiega-naprzód-by-dotrzeć-do-celu
W teraźniejszości Cytaty: Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później. -Artur Schopenhauer
doniosłość-teraźniejszoś-rzadko-jest-natychmiast-rozpoznana-następuje-to-dopiero-o-wiele-później
W teraźniejszości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
W teraźniejszości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
W teraźniejszości Cytaty: Doniosłość teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później. -Artur Schopenhauer
doniosłość-teraźniejszoś-rzadko-jest-rozpoznawana-natychmiast-zwykle-następuje-to-niestety-o-wiele-później
W teraźniejszości Cytaty: Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku. -Marek Aureliusz
Życie-jest-krótkie-korzystaj-z-teraźniejszoś-w-sposób-rozumny-i-słuszny-bądź-rozsądny-w-odpoczynku
W teraźniejszości Cytaty: Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości. -Gertrud von Le Fort
wszystko-co-pospolicie-nazywa-ę-przeszłośą-jest-w-gruncie-rzeczy-tylko-stonowaną-odmianą-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Mar­nuję te­raźniej­szość, wspo­minając przeszłość. Tracę przyszłość, ob­serwując ry­sy smut­nej teraźniejszości. 23.06.2011  -watchingmefall
mar­nuję-te­raźniej­szość-wspo­minając-przeszłość-tracę przyszłość-ob­serwując-ry­sy-smut­nej-teraźniejszoś-23062011 
W teraźniejszości Cytaty: Ludzie genialni: ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-to-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
W teraźniejszości Cytaty: Człowiek jest: dla przeszłości - historykiem, dla przyszłości - poetą, dla teraźniejszości - komediantem. -Polivios Dimitrakopulos
człowiek-jest-dla-przeszłoś-historykiem-dla-przyszłoś-poetą-dla-teraźniejszoś-komediantem
W teraźniejszości Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles
Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
W teraźniejszości Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
W teraźniejszości Cytaty: gdy lek­kość łez zmienia ciężar a niebo całe w chmurach nie straszne pod­muchy wiatru wszys­tko zda­je się klękać w mil­cze­niu krzycząc o pomstę której do­konać mu­si złoczyńca czy je­go ręka jest ta­ka cięta że ra­ny długo zdrowieją a bliz­ny nie przes­tają pamiętać zna­miona są przek­leństwem cieniem w teraźniejszości gdzie li zba­wienną absolucja  -Papużka