W wy­niku Swej Cytaty

W wy­niku Swej Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


W wy­niku Swej Cytaty: Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności... -patt_


W wy­niku Swej Cytaty: Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości. -B » Anne Bishop » Córka krwawych


W wy­niku Swej Cytaty: Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu. -Ole Nydahl


W wy­niku Swej Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


W wy­niku Swej Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
W wy­niku Swej Cytaty: Tylko święci dostrzegają wielkość swej małości. -Antoni Regulski


W wy­niku Swej Cytaty: Mężczyzna ma w swej naturze dziką potrzebę zdobywania. -Dorota Stalińska


mężczyzna-w-swej-naturze-dziką-potrzebę-zdobywania
W wy­niku Swej Cytaty: Nie zbudujesz swej reputacji tylko na zamierzeniach. -Henry Ford


nie-zbudujesz-swej-reputacji-tylko-na-zamierzeniach
W wy­niku Swej Cytaty: W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem. -Stanisław Jerzy Lec


w-swej-skromnoś-uważał-ę-za-grafomana-a-był-donosicielem
W wy­niku Swej Cytaty: Słońce zachodzi Cienie w swej istocie Idą żerować  -Martyna_Jarosz


słoń-zachodzi-cienie-w swej-istocie-idą-żerować 
W wy­niku Swej Cytaty: Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. -Charles de Gaulle


wiel­ki-kraj-god­ny-swej-naz­wy-nie  przyjaciół
W wy­niku Swej Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux


W wy­niku Swej Cytaty: Każda dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej władzy. -Anonim


każda-dyktatura-tylko-jeden-cel-utrwalanie-swej-władzy
W wy­niku Swej Cytaty: Wszystko widoczne jest tylko w swej zewnętrzności kryjącej to, co niewidzialne. -Gertrud von Le Fort


wszystko-widoczne-jest-tylko-w-swej-zewnętrznoś-kryjącej-to-co-niewidzialne
W wy­niku Swej Cytaty: Po odegraniu swej roli rzadko kto bije innym brawa. -Władysław Grzeszczyk


po-odegraniu-swej-roli-rzadko-kto-bije-innym-brawa
W wy­niku Swej Cytaty: Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji - wynalazł głupotę. -Remy de Gourmont


człowiek-zrobił-pewien-użytek-ze-swej-inteligencji-wynalazł-głupotę
W wy­niku Swej Cytaty: Miłość ze swej istoty jest niesprawdzalna, potrzebuje więc przysiąg i dowodów. -Rene Nelli


miłość-ze-swej-istoty-jest-niesprawdzalna-potrzebuje-więc-przysiąg-i-dowodów