Wątpliwości Opróżnij Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: W razie wątpliwości opróżnij magazynek. -Anonim
w-razie-wątpliwoś-opróżnij-magazynek
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon
gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. -Nikos Kazantzakis
wiara-jest-mozaiką-złożoną-z-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją. -Lew Tołstoj
wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-umacniają-ją
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. -Franciszek Bacon
wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-ją-umacniają
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. -Ewa Glińska
gdy-zrywa-ę-wiatr-wątpliwoś-przestajemy-latać
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Praw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości... -Papużka
praw­da-w us­tach-kłam­cy-zaw­sze-budzi-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: dzięki błyskowi co roz­wiał wątpliwości wiara mocniejsza  -Cykam
dzięki-błyskowi-co-roz­wiał-wątpliwoś-wiara-mocniejsza 
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński
na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. -Helmut Schmidt
cały-kłopot-polega-na-tym-że-głupcy-są-pewni-siebie-a-mądrzy-peł-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: szczęście jest  mil­cze­niem wątpliwości głuchotą sumienia pa­raliżem strachu  -thrillofit
szczęście-jest -mil­cze­niem-wątpliwoś-głuchotą-sumienia-pa­raliżem-strachu 
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Tam, gdzie prze­mawia ser­ce, nie wy­pada, aby ro­zum zgłaszał wątpliwości. -Milan Kundera
tam-gdzie-prze­mawia-ser­-nie wy­pada-aby ro­zum-zgłaszał-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Za­siać ziar­no wątpliwości…
za­siać-ziar­no-wątpliwoś-grzech-prze­ciw­ko-wie­rze-czy-też-akt-miłoś 
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Mężczyzna głupi jest bliskim krewniakiem zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-głupi-jest-bliskim-krewniakiem-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Można mieć wątpliwości co do tego, jacy ludzie powinni posiadać potomstwo, ale niewątpliwie najmniej odpowiedni są rodzice. -Harlan Ellison
można-mieć-wątpliwoś-co-do-tego-jacy-ludzie-powinni-posiadać-potomstwo-ale-niewątpliwie-najmniej-odpowiedni-są-rodzice
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Ten, który zaczyna z przekonaniem, kończy pełen wątpliwości, ale gdyby zaczynał wątpiąc, skończyłby będąc pewien. -Francis Bacon
ten-który-zaczyna-z-przekonaniem-kończy-peł-wątpliwoś-ale-gdyby-zaczynał-wątpiąc-skończyłby-będąc-pewien
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel
wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell
to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości. -Bertrand Russel
to-smutne-że-głupcy-są-tacy-pewni-siebie-a-ludzie-rozsądni-tacy-peł-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Nasze wątpliwości są jak zdrajcy, sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać tylko dla tego, że lękamy się spróbować. -William Shakespeare
nasze-wątpliwoś-są-jak-zdrajcy-sprawiają-że-tracimy-dobro-które-częstokroć-moglibyśmy-zyskać-tylko-dla-tego-że-lękamy-ę-spróbować
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: `Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości. -bluecaffe
`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości. -Karol Irzykowski
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata
jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców. -Francois Fenelon
nie-ulega-wątpliwoś-że-złe-wychowanie-dziewcząt-szkodliwszym-jest-ż-złe-wychowanie-chłopców
Wątpliwości Opróżnij Cytaty: Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości. -Erich Fromm
jeśli-sens-życia-staje-ę-czymś-wątpliwym-a-stosunek-człowieka-do-innych-ludzi-i-do-siebie-samego-nie-zapewnia-mu-bezpieczeństwa-wtedy-sława