Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty

Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: przyjdź i nas­trój mnie czysto głośno amplifikatornią jes­tem dziś ja włącz wyłącz roz­strój mnie  -dooorotis


przyjdź-i-nas­trój-mnie-czysto-głośno-amplifikatornią-jes­tem-dziś-ja-włącz-wyłącz-roz­strój-mnie 
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens... -to_tylko__ja


Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. -Stefan Wyszyński kard


włącz-ę-w-społeczną-pomoc-bliźnim-otwórz-ę-ku-ubogim-i-chorym-użyczaj-ze-swego
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Wy­pełnij mnie snami O roz­koszy bez granic Wy­pełnij po brze­gi Niemo­ral­nym westchnieniem Wy­pełnij mnie złudzeń radością Ciał kołysaniem Wy­pełnij mnie całą Wy­pełnij mnie sobą  -Deszcz


wy­pełnij-mnie-snami-o-roz­koszy-bez-granic-wy­pełnij-po brze­gi-niemo­ral­nym-westchnieniem-wy­pełnij-mnie-złudzeń-radośą-ciał
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Szalony strój - szalona głowa. -Anonim


szalony-strój-szalona-głowa
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Podstawą wszelkich zwycięstw jest strój. -Salvador Dali


podstawą-wszelkich-zwycięstw-jest-strój
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię... -Wedrowiec


Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Jedynie pierwotny strój Ewy nigdy nie wychodi z mody. -Anonim


jedynie-pierwotny-strój-ewy-nigdy-nie-wychodi-z-mody
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością. -Honore de Balzac


szczęście-jest-ozdobą-kobiet-jak-strój-ich-pięknośą
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: „Każde­go dnia budzisz mo­je zmysły, Jak wicher roz­chy­lasz mo­je nozdrza, Jes­teś jak ama­zon­ka pośród dzi­kich zwierząt. Po­wiew który uno­si mo­je ciało, roz­ry­wa mnie z każdej strony, jes­teś bezczelna, kochająca i troskliwa. Gdzie jesteś? Uciekłaś gdzieś po­za mo­je granice, Wróć proszę do mnie, Przyjaciółko!”  -michael28


Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: płonące us­ta znaczą śla­dy na mym ciele przys­pie­szo­ny puls zroszo­na skóra chwi­la spełnienia szczyt blis­ki eufo­ria doznań jed­ność prag­nij mnie zaw­sze zachłan­nie łap­czy­wie pożądaj próbuj mnie roz­grza­ne ciała roz­koszy szepty właśnie tak te­raz i tu  De­dyko­wany :)* 16.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Je­dynie pier­wotny strój Ewy nig­dy nie wychodzi z mody. -Zbigniew Hołodiuk


je­dynie-pier­wotny-strój-ewy-nig­dy-nie wychodzi-z mody
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: I strój kobiety ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę by go z niej zdjął. -Francoise Sagan


i-strój-kobiety-znaczenie-tylko-o-tyle-o-ile-zachęca-mężczyznę-by-go-z-niej-zdjął
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Strój kobiecy ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę, by go z niej zdjął. -Francoise Sagan


strój-kobiecy-znaczenie-tylko-o-tyle-o-ile-zachęca-mężczyznę-by-go-z-niej-zdjął
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Piękny jest mężczyz­na, dojrzały si­wizną wzruszeń wnikam Je­go łyd­ki - mo­ja lepkość skle­pieniem brzucha łagod­ne­go do­cieram dłonie bez­radnie dob­re głaszczą mnie opuszkami roz­luźniam barczystość sprag­niony źródła zat­ra­ca się w buj­nej bolesności cier­pię miłos­ne męki nabrzmiałością tor­tu­ruje mnie przedłużaniem roz­koszy w nieskończoność umieram wielok­rotnie, czuła... Tobie  -AMA


Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: W szczęściu byłaby urocza: szczęście jest poezją ko­biet, jak strój ich barwiczką. -Honoré de Balzac


w szczęściu-byłaby-urocza-szczęście-jest poezją-ko­biet-jak strój-ich-barwiczką
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Og­rzej mnie, zażar­ta na ten świat niez­go­do, z którą roz­stałem się tak młodo, powróć - og­rzej mnie!  -Wojciech Młynarski


og­rzej-mnie-zażar­-na ten-świat-niez­go­do-z którą-roz­stałem ę-tak-młodo-powróć- og­rzej-mnie 
Włącz Wyłącz Roz­strój Mnie  Cytaty: Roz­mo­wa dwoch ma­tek o dzieciach: Pier­wsza mo­wi z duma: no..u mnie jest dys­cypli­na !!!! Od­po­wiada druga: Rozumiem... u mnie jest.. milosc... -ichwillfreisein


roz­mo­wa-dwoch-­tek-o dzieciach-pier­wsza-mo­wi-z duma-nou-mnie-jest dys­cypli­na-od­po­wiada-druga-rozumiem-u-mnie-jest