Właściwą Swemu Stanowi Cytaty

Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Nie ufaj swemu sercu, łaknie twej krwi. -Stanisław Jerzy Lec


Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna


właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Nieszczęścia zsyłane są nam po to, abyśmy uważniej przyjrzeli się swemu życiu. -Mikołaj Gogol


nieszczęścia-zsyłane-są-nam-po-to-abyśmy-uważniej-przyjrzeli-ę-swemu-życiu
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru. -Demokryt


właściwa-miara-pewniejsza-jest-od-nadmiaru
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse


człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Pożycz pieniądze swemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz. -Benjamin Franklin


pożycz-pieniądze-swemu-nieprzyjacielowi-a-go-pozyskasz-pożycz-przyjacielowi-a-go-stracisz
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych. -Fryderyk Chrystian Hebbel


właściwą-rzeczą-głupców-jest-przyglądanie-ę-wadom-innych-i-zapominanie-o-własnych
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud


zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech


Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia! -Victor Frankl


każdy-w-życiu-swoje-powołanie-właściwą-misję-dlatego-nikogo-nie-można-zastąpić-ani-też-powtórzyć-niczyjego-życia
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Przez krajobrazy najwięcej szczegółów pamięta się z wędrówek pieszych, gdyż ta szybkość jest właściwa rodzajowi ludzkiemu i nic nie mąci. -Jerzy Jucewicz


przez-krajobrazy-najwięcej-szczegółów-pamię-ę-z-wędrówek-pieszych-gdyż-szybkość-jest-właściwa-rodzajowi-ludzkiemu-i-nic-nie-mą
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: wspa­niałe uczucie... wie­dzieć , że jest ktoś kto... widząc jak po­pełniasz ko­lej­ny życiowy błąd... kieru­je Ciebie na właściwą drogę... -aura69


wspa­niałe-uczucie-wie­dzieć- że jest ktoś-kto-widząc-jak po­pełniasz-ko­lej­ny-życiowy-błąd-kieru­-ciebie-na właściwą
Właściwą Swemu Stanowi Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus