Właściwie Bez Ciekawości Cytaty

Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Kobieta bez namiętności jest właściwie obrzydła. -Gabriela Zapolska


kobieta-bez-namiętnoś-jest-właściwie-obrzydła
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Koniec ciekawości - to już jest starość. -Zigfried Andre


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Pierwszy rezultat obecnej ciekawości piekła: pornografia. -Maria Kuncewicz


pierwszy-rezultat-obecnej-ciekawoś-piekła-pornografia
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Rozróżniam dwa rodzaje ciekawości: wrogą i życzliwą. -Irena Dziedzic


rozróżniam-dwa-rodzaje-ciekawoś-wrogą-i-życzliwą
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. -Albert Einstein


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Nie mam żad­nych ta­lentów – prócz na­miętnej ciekawości. -Albert Einstein


nie-mam-żad­nych-­lentów- prócz-na­miętnej-ciekawoś
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości  -Starlight


lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Dajmy folgę naszej ciekawości, bo ciekawość jest także jednym z naszych przywilejów. -Tomasz Mann


dajmy-folgę-naszej-ciekawoś-bo-ciekawość-jest-także-jednym-z-naszych-przywilejów
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: chciałbym ofiaro­wać ci jedną chwilę pos­reb­rzo­nej uczuciem bez­tros­kiej radości ot tak bez spec­jalnej okazji a właściwie z okaz­ji tego że ma­my czas na następny oddech i uderze­nie naszych serc na ten od­wie­czny rytm wer­bli życia to jest wspa­niały powód do wy­picia od­ro­biny wy­sub­li­mowa­nego szczęścia którym się upijemy i będziemy przez chwilę bar­dzo szczęśliwi tą od­ro­biną wspólne­go czasu *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Wolność to właściwie rozumiana konieczność. -Włodzimierz Lenin


wolność-to-właściwie-rozumiana-konieczność
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Nie ma właściwie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Zdrowie psychiczne to właściwie użyte szaleństwo. -George Santayana


zdrowie-psychiczne-to-właściwie-użyte-szaleństwo
Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Tańczyć - jest to właściwie... iść nigdzie. -Zofia Nałkowska


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Odwaga jest właściwie najpiękniejszym rodzajem szaleństwa. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie. -Johann Wolfgang Goethe


Właściwie Bez Ciekawości Cytaty: Po co właściwie jechać na księżyc, jeśli nie w celach samobójczych? -Andre Malraux


po-co-właściwie-jechać-na-księżyc-śli-nie-w-celach-samobójczych