Właściwie Polega Cytaty

Właściwie Polega Cytaty: Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. -Thomas Jefferson


historia-nie-uczy-nas-właściwie-niczego-innego-poza-tym-na-czym-polega-złe-rządzenie
Właściwie Polega Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Właściwie Polega Cytaty: Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard


sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Właściwie Polega Cytaty: Wolność to właściwie rozumiana konieczność. -Włodzimierz Lenin


wolność-to-właściwie-rozumiana-konieczność
Właściwie Polega Cytaty: Tańczyć - jest to właściwie... iść nigdzie. -Zofia Nałkowska


Właściwie Polega Cytaty: Zdrowie psychiczne to właściwie użyte szaleństwo. -George Santayana


zdrowie-psychiczne-to-właściwie-użyte-szaleństwo
Właściwie Polega Cytaty: Nie ma właściwie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Właściwie Polega Cytaty: Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie. -Johann Wolfgang Goethe


Właściwie Polega Cytaty: Odwaga jest właściwie najpiękniejszym rodzajem szaleństwa. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Właściwie Polega Cytaty: Kobieta bez namiętności jest właściwie obrzydła. -Gabriela Zapolska


kobieta-bez-namiętnoś-jest-właściwie-obrzydła
Właściwie Polega Cytaty: Po co właściwie jechać na księżyc, jeśli nie w celach samobójczych? -Andre Malraux


po-co-właściwie-jechać-na-księżyc-śli-nie-w-celach-samobójczych
Właściwie Polega Cytaty: Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić. -Luise Rinser


genialni-mężczyź-właściwie-nie-powinni-ę-żenić
Właściwie Polega Cytaty: Nienawiść kobiety to właściwie miłość, która zmieniła siodło. -Heinrich Heine


nienawiść-kobiety-to-właściwie-miłość-która-zmieniła-siodło
Właściwie Polega Cytaty: Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor. -James Matthew Barrie


właściwie-niewiele-ę-straciło-śli-jeszcze-pozostał-honor
Właściwie Polega Cytaty: Zazwyczaj mamy dość czasu, jeżeli potrafimy wykorzystać go właściwie -J. W. Goethe


zazwyczaj-mamy-dość-czasu-żeli-potrafimy-wykorzystać-go-właściwie
Właściwie Polega Cytaty: Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain


postępuj-zawsze-właściwie-da-to-satysfakcję-kilku-ludziom-a-resztę-zadziwi
Właściwie Polega Cytaty: Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie. -Mark Twain


zawsze-postępuj-właściwie-to-powinno-zadowolić-niektórych-a-resztę-wprawi-w-zdumienie
Właściwie Polega Cytaty: Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy. -Anonim


możesz-żyć-tylko-ale-śli-zrobisz-to-właściwie-jeden-raz-wystarczy