Właściwość Duszy Cytaty

Właściwość Duszy Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Właściwość Duszy Cytaty: Prezydent Bush ma bowiem tę właściwość, że jest głupi. -Stanisław Lem


prezydent-bush-bowiem-tę-właściwość-że-jest-głupi
Właściwość Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Właściwość Duszy Cytaty: Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon


ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Właściwość Duszy Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Właściwość Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Właściwość Duszy Cytaty: Obojętność to paraliż duszy. -Antoni Czechow


Właściwość Duszy Cytaty: Kobieta to telefon duszy. -Józef Haller


Właściwość Duszy Cytaty: Krajobrazy są stanami duszy. -Henri Frederic Amiel


Właściwość Duszy Cytaty: Sen: furtka duszy. -Stefan Napierski


Właściwość Duszy Cytaty: Muzyka - kąpiel duszy. -Zenta Maurina


Właściwość Duszy Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


Właściwość Duszy Cytaty: I garderoba duszy ma swoje żurnale. -Stanisław Jerzy Lec


Właściwość Duszy Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Właściwość Duszy Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis


Właściwość Duszy Cytaty: Takt jest muzyką duszy. -Anita


takt-jest-muzyką-duszy
Właściwość Duszy Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa


Właściwość Duszy Cytaty: Ciało jest narzędziem duszy. -Plutarch


ciało-jest-narzędziem-duszy