Właściwości Pozostaje Cytaty

Właściwości Pozostaje Cytaty: Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy. -Mikołaj Kopernik


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
Właściwości Pozostaje Cytaty: Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów. -Bertold Brecht


terror-potęguje-strach-i-odwagę-dwie-właściwoś-bardzo-niebezpieczne-dla-dyktatorów
Właściwości Pozostaje Cytaty: Nasze błędy pozostają nam zawsze wierne; nasze dobre właściwości co chwila zbaczają z właściwej drogi. -Marie Von Ebner - Eschenbach


nasze-błędy-pozostają-nam-zawsze-wierne-nasze-dobre-właściwoś-co-chwila-zbaczają-z-właściwej-drogi
Właściwości Pozostaje Cytaty: Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu właściwości, nie jest prawdziwym szczęściem. -Epiktet z Hierapolis


prawdziwe-szczęście-trwa-wiecznie-i-nie-może-być-zniszczone-wszystko-co-nie-posiada-tych-dwu-właściwoś-nie-jest-prawdziwym-szczęściem
Właściwości Pozostaje Cytaty: Przypuszczamy, że ciało które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę polon – od imienia ojczyzny jednego z nas. -Maria Skłodowska-Curie


Właściwości Pozostaje Cytaty: Słowo pozostaje zapisane. -Anonim


słowo-pozostaje-zapisane
Właściwości Pozostaje Cytaty: Moda przemija, styl pozostaje. -Coco Chanel


Właściwości Pozostaje Cytaty: Pa­miątki giną. Pa­mięć pozostaje. -Susan Spano


pa­miątki-giną-pa­mięć pozostaje
Właściwości Pozostaje Cytaty: Słowa ulatują, pismo pozostaje. -Anonim


słowa-ulatują-pismo-pozostaje
Właściwości Pozostaje Cytaty: Mo­da prze­mija, styl pozostaje. -Coco Chanel


mo­da-prze­mija-styl-pozostaje
Właściwości Pozostaje Cytaty: Obelgę się zapomina. Pozostaje obraza. -Anonim


obelgę-ę-zapomina-pozostaje-obraza
Właściwości Pozostaje Cytaty: Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. -Lew Tołstoj


czas-przemija-wypowiedziane-słowo-pozostaje
Właściwości Pozostaje Cytaty: Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. -Eurypides


miłość-pozostaje-koroną-szlachetnej-kobiety
Właściwości Pozostaje Cytaty: Littera scripta manet - słowo pozostaje zapisane. -Anonim


littera-scripta-manet-słowo-pozostaje-zapisane
Właściwości Pozostaje Cytaty: Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową. -Anonim


jak-zachować-pokój-pozostaje-niestety-tajemnicą-wojskową
Właściwości Pozostaje Cytaty: Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Właściwości Pozostaje Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault


słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
Właściwości Pozostaje Cytaty: Dla kobiety, jak powiedzieliśmy, umiejętne rozwijanie zainteresowań w dzieciństwie ma szczególne znaczenie. Właśnie ze względu na jej właściwości biologiczne. W razie braku zainteresowań, kobieta nie tylko ciężej znosi okres przekwitania, ale i starość; nuda, jaka towarzyszy człowiekowi nie mającemu o co prócz spraw codziennych zaczepić myśli, sprzyja rozmaitym wypaczeniom psychicznym. -Anonim