Właśnie W Cytaty

Właśnie W Cytaty: Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać. -Fiodor Dostojewski


Właśnie W Cytaty: Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść. -Dżem


czy-któryś-z-was-zrozumie-to-że-w-tym-właśnie-sens-w-tym-właśnie-sens-aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-i
Właśnie W Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


Właśnie W Cytaty: Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia. -Terry Pratchett


Właśnie W Cytaty: Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją. -Marianna Acoforado


Właśnie W Cytaty: Serce?! A to Polska właśnie. -Stanisław Wyspiański


Właśnie W Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski


wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Właśnie W Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Właśnie W Cytaty: Zło to jest właśnie to, co popełniają inni. -Sidonie Gabrielle Colette


Właśnie W Cytaty: Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności... -patt_


Właśnie W Cytaty: Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrością ludową. -Stanisław Jerzy Lec


przysłowia-sobie-przeczą-i-to-jest-właśnie-mądrośą-ludową
Właśnie W Cytaty: Najwyższą zaletą kobiety jest właśnie być kobietą. -Karol Libelt


najwyższą-zaletą-kobiety-jest-właśnie-być-kobietą
Właśnie W Cytaty: I właśnie wte­dy nad­szedł czas by zmienić sny... -opuszczona


i właśnie-wte­dy-nad­szedł-czas-by zmienić-sny
Właśnie W Cytaty: Miłość karmiona wspomnieniami bywa silniejsza od właśnie przeżywanej. -Waldemar Łysiak


miłość-karmiona-wspomnieniami-bywa-silniejsza-od-właśnie-przeżywanej
Właśnie W Cytaty: Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha. -George Gordon Byron


bo-właśnie-upodlenia-ducha-ugina-wolnych-szyję-do-łańcucha
Właśnie W Cytaty: Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. -Borys Pasternak


człowiek-w-innych-ludziach-to-właśnie-jest-dusza-ludzka
Właśnie W Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Właśnie W Cytaty: Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła. -Scythe


jeśli-życie-to-podróż-samolotem-to-mi-właśnie-urwało-skrzydła