Władza Imponuje Tylko Cytaty

Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza imponuje tylko małym ludziom. -Stefan Wyszyński kard


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było. -Sławomir Mrożek


jeśli-nie-nic-to-co-można-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-da-ę-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-jest-choćby-niczego-nie-było
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie. -Lord Acton


wszelka-władza-prowadzi-do-zepsucia-ale-władza-absolutna-psuje-absolutnie
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


miłość-po­win­na-po­zos­ć-fas­cy­nacją-zacza­rowa­niem-śli-władza-ko­biety- trwać-gdy zni­ka-­jem­­ca-gi­nie-władza
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety. -August Comte


władza-materialna-znajduje-ę-w-ręku-ludzi-możnych-i-bogatych-władza-intelektualna-należy-do-mędrców-lub-kapłanów-władzę-moralną-zaś
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. -John Emerich Acton


władza-demoralizuje-a-władza-absolutna-demoralizuje-absolutnie
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Mo­wa polityka... służę władzą. -Kapitan


mo­wa-polityka-służę-władzą
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza to największy afrodyzjak. -Henry Kissinger


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Wie­dza to władza. -Joanna Chmielewska


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza i wolność są tożsame. -Karol Marks


władza-i-wolność-są-tożsame
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Każda władza mu dogadza. -adamzjawora


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Każda władza cenzurę wprowadza. -Bujak Bogusław


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy


panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Władza Imponuje Tylko Cytaty: Władza nie wszys­tkim dogadza. -Bujak Bogusław


Władza Imponuje Tylko Cytaty: Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -Adam Mickiewicz


człowieku-gdybyś-wiedział-jaka-twoja-władza