Własnych Początków Cytaty

Własnych Początków Cytaty: Miłość, sama przez się, ma skłonności do stwa-rzania legendy i mitologizowania własnych początków. -Milan Kundera


miłość-sama-przez-ę-skłonnoś-do-stwa-rzania-legendy-i-mitologizowania-własnych-początków
Własnych Początków Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Własnych Początków Cytaty: Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
Własnych Początków Cytaty: Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael


miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Własnych Początków Cytaty: Życie jest se­rią początków, nie łańcuchem za­kończeń - dla­tego jest ta­kie piękne. -Mian Mian


Życie-jest se­rią-początków-nie łańcuchem-za­kończeń- dla­tego-jest ­kie-piękne
Własnych Początków Cytaty: Nie lu­bię początków i końców. Wo­lałabym wie­cznie dry­fować gdzieś pośrod­ku. Naj­gor­sze w tym kon­kret­nym końcu i początku jest to, że po raz pier­wszy w życiu nie mam pojęcia dokąd zmierzam. -Emily Giffin


Własnych Początków Cytaty: wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków  -wdech


Własnych Początków Cytaty: Zacznij od własnych Larów. -Anonim


zacznij-od-własnych-larów
Własnych Początków Cytaty: Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. -Stefan Pacek


do-własnych-ambicji-nigdy-ę-nie-dorośnie
Własnych Początków Cytaty: Grzeczność - sztuka dokonania wyboru we własnych myślach. -Anne Louise Stael - Holstein


Własnych Początków Cytaty: O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany. -Marek Aureliusz


o-własnych-stój-łach-nie-zaś-podtrzymywany
Własnych Początków Cytaty: Mówienie o własnych wadach już jest pocieszające. -Aleksander Dumas


mówienie-o-własnych-wadach-już-jest-pocieszają
Własnych Początków Cytaty: Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. -Niccolo Machiavelli


politykowi-nie-wolno-być-niewolnikiem-własnych-słów
Własnych Początków Cytaty: Mędrzec jest sędzią wewnętrznym swoich własnych postępków. -Maurice Maeterlinck


mędrzec-jest-sędzią-wewnętrznym-swoich-własnych-postępków
Własnych Początków Cytaty: Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma. -Adam Mickiewicz


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
Własnych Początków Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa


każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach
Własnych Początków Cytaty: I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię. -Zbigniew Waydyk


i-z-własnych-grzechów-można-stworzyć-wcale-niezłą-religię
Własnych Początków Cytaty: Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. -Tadeusz Kotarbiński


bywają-specjaliś-od-pilnowania-własnych-praw-i-cudzych-obowiązków