Wśród Gwiazd Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wśród Gwiazd Cytaty: Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Wśród Gwiazd Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Wśród Gwiazd Cytaty: Sa­mot­ny wśród gwiazd, sreb­rny król wa­bi cienie, w wspom­nień wtulenie. -Vergil
sa­­ny-wśród-gwiazd-sreb­rny-król-wa­bi-cienie-w-wspom­nień-wtulenie
Wśród Gwiazd Cytaty: Na­wet jeśli niebo wa­li Ci się na głowę, nie za­pomi­naj, że jes­teś wśród gwiazd. -respirer
na­wet-śli-niebo-wa­li-ci ę-na głowę-nie za­pomi­naj-że jes­teś-wśród-gwiazd
Wśród Gwiazd Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Wśród Gwiazd Cytaty:
Wśród Gwiazd Cytaty: Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Wśród Gwiazd Cytaty: Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet. -Denis Diderot
myść-rozumnie-jest-to-możliwe-rzecz-rzadka-wśród-mężczyzn-a-jeszcze-rzadsza-wśród-kobiet
Wśród Gwiazd Cytaty: Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli?  -Taiyono Kudarashi
kim-jes­tem-nie wiem-mo­tylem-wśród-sta­da-ciem-Ćmą-wśród-motyli 
Wśród Gwiazd Cytaty: Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn. -Honore de Balzac
dusze-kobiece-zdolne-do-bezgranicznej-miłoś-to-anielskie-wyjątki-są-one-wśród-kobiet-tym-czym-artyś-wśród-mężczyzn
Wśród Gwiazd Cytaty: Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu
wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Wśród Gwiazd Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs
Wśród Gwiazd Cytaty: Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy. -Anonim
Wśród Gwiazd Cytaty: Rozbłysły błys­ka­wice na niebie, śpiący ry­cerz odsłonił swą twarz. Ty kocha­na w płat­kach róż za­nurzo­na leżysz wśród łąk i dzi­kich traw. Przy To­bie staję na­gi ja­kim stworzył mnie Bóg, i wchodzę w og­ro­dy la­wen­do­wych pól. Wiatr sma­ga nasze ciała po­rywa włosów woń zat­ra­ceni w so­bie,
Wśród Gwiazd Cytaty: Tam­te pod­muchy wiat­ru Tam­te szme­ry drzew Ciche pod­ry­gi stru­myka Nie zba­dane miejsca Myśli nieogar­nięte Czas nie prze­byty Szum wiat­ru pod­po­wiada drogę Wśród gwiazd i cienia Księżyca w krwa­wej pełni Nie muszę ot­wierać oczu Pra­wie na śle­po idę Ko­lej­ne chwile Każda sekunda Już czu­je twój od­dech Już słyszę bi­cie twe­go serca Już jes­tem szczęśliwy  -samothnick
Wśród Gwiazd Cytaty: Widzę Ciebie jak anioła po­między gwiazdami słyszę jak ktoś woła prze­pycham się łokciami. Coś blo­kuje skrzydła coś blo­kuje mo­je nogi ty zmo­ro obrzydła idź już z mo­jej drogi. Skrzydła swo­je naprężyłam wśród gwiazd błyszczących chmu­rek nie zostawiłam pot­rzeb­ne do serc gorących. Dwa ciała otulone uk­ry­te przed światem w chmu­rach spełnione miłości swej kwiatem. Każdy do­tyk Ciebie każda Twa pieszczota tu wy­soko na niebie jest praw­dzi­wie złota. Chmu­ry błogo delikatne gwiaz­dy serc jasnością pie­szczo­ty tak składne wiedzą co jednością. -pietruszka
Wśród Gwiazd Cytaty: W dotyku skóry czuć zasłonę gwiazd. -Zbigniew Jerzyna
w-dotyku-skóry-czuć-zasłonę-gwiazd
Wśród Gwiazd Cytaty: Wśród pięknej wiosny, wśród ulic radosnych, wy­rusza na łowy - znaw­ca alkowy: bo­hater wier­sza: rzęsis­tek pochwowy. Od­wie­dza ba­ry i restauracje, tu­taj przy­kuc­nie, przyj­rzy się bacznie... Na ko­go dzi­siaj tu zapolować?, by życie przedłużyć, a zdro­wiu pomstować... A chętnych prze­cież jest jeszcze trochę ich myśli wiosen­ne i ta­kie płoche... Tu pachnie wios­na, tu płynie strumyk, O! młodzież niegłupia - używa gumek!  -Niusza
Wśród Gwiazd Cytaty: Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy.... -Aroza
ze wszys­tkich-gwiazd-na niebie-pragnęłam-całować-two­-Łzy
Wśród Gwiazd Cytaty: Mi­gocą w takt uro­da gwiazd zniewala gdy nu­ci im noc  -to_tylko_łzy
mi­gocą-w takt-uro­da-gwiazd-zniewala-gdy-nu­-im noc 
Wśród Gwiazd Cytaty: Sznur gwiazd na niebie. Wzdychają zakochani. Roz­koszne myśli. -PINGWINIOWATY
sznur-gwiazd-na niebie-wzdychają-zakochani-roz­koszne-myśli
Wśród Gwiazd Cytaty: Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Wśród Gwiazd Cytaty: Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby. -Stanisław Jerzy Lec
biedny-kto-gwiazd-nie-widzi-bez-uderzenia-w-zęby
Wśród Gwiazd Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
Wśród Gwiazd Cytaty: Otu­lony mgłą Wieczór z mi­liardów gwiazd -  Grud­niowy spacer. -fyrfle
otu­lony-mgłą-wieczór-z mi­liardów-gwiazd- -grud­niowy-spacer
Wśród Gwiazd Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris
na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Wśród Gwiazd Cytaty: Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę. -cytlopka
wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
Wśród Gwiazd Cytaty: Ciepłe spojrzenia Tulą nasze wspomnienia Oczu blask jak gwiazd K.A.Sz. 19.08.2015r. -Cris
ciepłe-spojrzenia-tulą-nasze-wspomnienia-oczu-blask-jak gwiazd-kasz-19082015r
Wśród Gwiazd Cytaty: Gwiazd blask przyciąga Wy­pat­ru­jesz jedynej Mi­goczę imię Krys­ty­na Sz. 22.07.2014r. -krysta
gwiazd-blask-przyciąga-wy­pat­ru­jesz-jedynej-mi­goczę-imię-krys­ty­na-sz-22072014r
Wśród Gwiazd Cytaty: W górę, wzwyż! aż póki gwiazd własnych nie ujrzysz pod twymi stopami! -Zaratustra
w-górę-wzwyż-aż-póki-gwiazd-własnych-nie-ujrzysz-pod-twymi-stopami
Wśród Gwiazd Cytaty: Za­ziele­nił maj W słońcu, deszczu skąpany Nocą w blas­ku gwiazd Krys­ty­na A.Sz. 14.05.2016r. -krysta
za­ziele­ł-maj-w-słońcu-deszczu-skąpany-nocą-w blas­ku-gwiazd-krys­ty­na-asz-14052016r
Wśród Gwiazd Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers
od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
Wśród Gwiazd Cytaty: Niebiański widok Blask gwiazd roz­jaśnił tę noc Je­sien­na salsa Krys­ty­na Sz. 12.08.2014r. -krysta
niebiański-widok-blask-gwiazd-roz­jaśł-tę noc-je­­na-salsa-krys­ty­na-sz-12082014r
Wśród Gwiazd Cytaty: Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - pod wes­tchnieniem gwiazd, mil­knąc wtu­la czas. -Vergil
mgłami-sku­ty-wiatr-pus­ty- pod-wes­tchnieniem-gwiazd-mil­knąc-wtu­-czas
Wśród Gwiazd Cytaty: Za­bierz mnie na księżyc, umieść na jed­nej z gwiazd, a obiecuję pil­no­wać Cię na krok. -opuszczona
za­bierz-mnie-na księżyc-umieść-na jed­nej-z gwiazd-a obiecuję-pil­no­wać-cię-na krok