Wśród Ludzi Jest Się Cytaty

Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char


rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu


wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Siła jest moralnością ludzi, którzy chcą się wśród innych wyróżnić, i jest również moją. -Ludwik Van Beethoven


siła-jest-moralnośą-ludzi-którzy-chcą-ę-wśród-innych-wyróżć-i-jest-również-moją
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów. -Pablo Ruiz Picasso


wśród-ludzi-jest więcej-ko­pii-ż-oryginałów
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso


także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym. -Maria Kuncewicz


bywają-wśród-ludzi-takie-drzwi-od-których-klucz-wręcza-ę-umarłym
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św


miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet. -Denis Diderot


myść-rozumnie-jest-to-możliwe-rzecz-rzadka-wśród-mężczyzn-a-jeszcze-rzadsza-wśród-kobiet
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców. -Anonim


więcej-wśród-ludzi-krwiopijców-ż-krwiodawców
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. -Seneka


ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... -Juliusz Słowacki


Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123


szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Przy­jaźń może is­tnieć tyl­ko wśród ludzi prawych. -Cyceron


przy­jaźń-może-is­tnieć-tyl­ko-wśród-ludzi-prawych
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi. -Bazyli Wielki Św


nie-szkodź-sobie-samemu-chcąc-błyszczeć-wśród-ludzi
Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: - Spójrz na tych ludzi, podążających ulicą ze ska­mieniałą jak głaz twarzą..Cze­muż to uk­ry­wają swoją osobę?- Spy­tał starzec. - Oni wyłączają siebie dopóty, dopóki nie przejdą obok idących obojętnie ludzi. - Na­dal nie ro­zumiem, dlacze­go mają się uk­ry­wać? Czyż może oba­wiają się czegoś? - Ow­szem. Niena­wiści, sta­le szu­kającej to­warzys­twa wśród ogółu. -Karolina00


Wśród Ludzi Jest Się Cytaty: Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych. -Montesquieu