Wśród Ludzi Jest Cytaty

Wśród Ludzi Jest Cytaty: Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char


rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu


wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Wśród Ludzi Jest Cytaty: Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów. -Pablo Ruiz Picasso


wśród-ludzi-jest więcej-ko­pii-ż-oryginałów
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso


także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Siła jest moralnością ludzi, którzy chcą się wśród innych wyróżnić, i jest również moją. -Ludwik Van Beethoven


siła-jest-moralnośą-ludzi-którzy-chcą-ę-wśród-innych-wyróżć-i-jest-również-moją
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św


miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet. -Denis Diderot


myść-rozumnie-jest-to-możliwe-rzecz-rzadka-wśród-mężczyzn-a-jeszcze-rzadsza-wśród-kobiet
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. -Seneka


ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców. -Anonim


więcej-wśród-ludzi-krwiopijców-ż-krwiodawców
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Wśród Ludzi Jest Cytaty: Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... -Juliusz Słowacki


Wśród Ludzi Jest Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123


szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi. -Bazyli Wielki Św


nie-szkodź-sobie-samemu-chcąc-błyszczeć-wśród-ludzi
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Przy­jaźń może is­tnieć tyl­ko wśród ludzi prawych. -Cyceron


przy­jaźń-może-is­tnieć-tyl­ko-wśród-ludzi-prawych
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym. -Maria Kuncewicz


bywają-wśród-ludzi-takie-drzwi-od-których-klucz-wręcza-ę-umarłym
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut


cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Wśród Ludzi Jest Cytaty: Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli?  -Taiyono Kudarashi


kim-jes­tem-nie wiem-mo­tylem-wśród-sta­da-ciem-Ćmą-wśród-motyli