Wśród Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wśród Cytaty: Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Wśród Cytaty: Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna
Wśród Cytaty: Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet. -Denis Diderot
myść-rozumnie-jest-to-możliwe-rzecz-rzadka-wśród-mężczyzn-a-jeszcze-rzadsza-wśród-kobiet
Wśród Cytaty: Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli?  -Taiyono Kudarashi
kim-jes­tem-nie wiem-mo­tylem-wśród-sta­da-ciem-Ćmą-wśród-motyli 
Wśród Cytaty: Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn. -Honore de Balzac
dusze-kobiece-zdolne-do-bezgranicznej-miłoś-to-anielskie-wyjątki-są-one-wśród-kobiet-tym-czym-artyś-wśród-mężczyzn
Wśród Cytaty: Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu
wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Wśród Cytaty: Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien?  -Angel Des Penseurs
Wśród Cytaty: Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy. -Anonim
Wśród Cytaty: Wśród pięknej wiosny, wśród ulic radosnych, wy­rusza na łowy - znaw­ca alkowy: bo­hater wier­sza: rzęsis­tek pochwowy. Od­wie­dza ba­ry i restauracje, tu­taj przy­kuc­nie, przyj­rzy się bacznie... Na ko­go dzi­siaj tu zapolować?, by życie przedłużyć, a zdro­wiu pomstować... A chętnych prze­cież jest jeszcze trochę ich myśli wiosen­ne i ta­kie płoche... Tu pachnie wios­na, tu płynie strumyk, O! młodzież niegłupia - używa gumek!  -Niusza
Wśród Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe
Wśród Cytaty: Człowiek żyje wśród innych. -Bujak Bogusław
Wśród Cytaty: Czy wśród ludożerców są jarosze? -Stanisław Jerzy Lec
Wśród Cytaty: Umieram wśród zbyt wielu lekarzy. -Aleksander Wielki
Wśród Cytaty: Ciężko być cudzym wśród swoich. -Tadeusz Konwicki
Wśród Cytaty: Niena­wiść to ek­strak­la­sa wśród uczuć. -Kuba Wojewódzki
niena­wiść-to ek­strak­­-wśród-uczuć
Wśród Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery
Wśród Cytaty: Cza­su trze­ba szu­kać wśród złodziei  -Autor nieznany
cza­su-trze­ba-szu­kać-wśród-złodziei 
Wśród Cytaty: Niewielki jest wybór wśród zgniłych jabłek. -William Shakespeare
niewielki-jest-wybór-wśród-zgniłych-jabłek
Wśród Cytaty: Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. -Seneka
ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
Wśród Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe
Wśród Cytaty: Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców. -Anonim
więcej-wśród-ludzi-krwiopijców-ż-krwiodawców
Wśród Cytaty: Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy. -Alighieri Dante
miłość-jest-pierwszą-wśród-nieśmiertelnych-rzeczy
Wśród Cytaty: Wśród narodów europejskich Polacy są zaliczani do histeryków. -Antoni Kępiński
wśród-narodów-europejskich-polacy-są-zaliczani-do-histeryków
Wśród Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Wśród Cytaty: Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów. -Pablo Ruiz Picasso
wśród-ludzi-jest więcej-ko­pii-ż-oryginałów
Wśród Cytaty: Ojczyzna mego wyboru jest wśród wybranych jednostek. -Anne Louise Stael - Holstein
Wśród Cytaty: Chcesz znaleźć szczęśliwych, nie szukaj wśród leniwych. -Anonim
chcesz-znaleźć-szczęśliwych-nie-szukaj-wśród-leniwych
Wśród Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123
szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Wśród Cytaty: Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... -Juliusz Słowacki
Wśród Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso
także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Wśród Cytaty: Od dawna już rola mędrca jest niebezpieczna wśród szalonych. -Denis Diderot
od-dawna-już-rola-mędrca-jest-niebezpieczna-wśród-szalonych
Wśród Cytaty: Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć wśród ludzi. -Bazyli Wielki Św
nie-szkodź-sobie-samemu-chcąc-błyszczeć-wśród-ludzi
Wśród Cytaty: Miłość na­wet wśród swoich smutków, sa­ma w so­bie jest pociechą. -Victor Marie Hugo
miłość-na­wet-wśród-swoich-smutków-­-w so­bie-jest pociechą
Wśród Cytaty: Przy­jaźń może is­tnieć tyl­ko wśród ludzi prawych. -Cyceron
przy­jaźń-może-is­tnieć-tyl­ko-wśród-ludzi-prawych
Wśród Cytaty: Miłość jest pier­wszą wśród nieśmier­telnych rzeczy. -Alighieri Dante
miłość-jest pier­wszą-wśród-nieśmier­telnych-rzeczy