Ważna Cytaty

Ważna Cytaty: wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ważna Cytaty: to ważna sprawa flirt i zabawa  -poeta wyklęty


to ważna-sprawa-flirt-i zabawa 
Ważna Cytaty: Ważną rzeczą jest stale zadawać pytania. -Albert Einstein


ważną-rzeczą-jest-stale-zadawać-pytania
Ważna Cytaty: Ma­tema­tyka nie jest tak ważna, za jaką się ją uważa. -P » Terry Pratchett » Mort


Ważna Cytaty: Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna -Iwan S. Turgieniew


należy-tak-zorganizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Ważna Cytaty: Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi. -Józef Stanisław Tischner


po­bożność-jest niez­wykle-ważna-ale-ro­zumu-nie zastąpi
Ważna Cytaty: Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. -Iwan Turgieniew


należy-tak-organizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Ważna Cytaty: Awa­ria w e l e k t r o w n i może być tak po­ważna, że zgasną na­wet świece... -nicola-57


awa­ria-w e l e k t r o w n i może-być-tak-po­ważna-że zgasną-na­wet-świece
Ważna Cytaty: Wycho­wanie - to rzecz po­ważna; mu­si się w nim mie­szać przyk­rość z przyjemnością. -Arystoteles


wycho­wanie- to rzecz-po­ważna-mu­ ę-w nim-mie­szać-przyk­rość-z przyjemnośą
Ważna Cytaty: Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. -Dave Weinbaum


zwycięstwo-jest-rzeczą-ważną-lecz-najważniejszy-jest-udział-w-walce
Ważna Cytaty: Starzejący się ludzie są jak mu­zeum: nieważna jest fa­sada, ważna jest zawartość. -Jeanne Moreau


starzejący ę-ludzie-są jak mu­zeum-nieważna-jest fa­sada-ważna-jest zawartość
Ważna Cytaty: Starzejący się ludzie są jak muzea: nieważna jest fasada, ważna jest zawartość. -Jeanne Moreau


starzejący-ę-ludzie-są-jak-muzea-nieważna-jest-fasada-ważna-jest-zawartość
Ważna Cytaty: Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści


jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Ważna Cytaty: W końcu zde­cydo­wałam się,by po­wie­dziec Ci co czuję,ale Ty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka ona jest dla Ciebie ważna... -anja


w końcu-zde­cydo­wałam-ęby-po­wie­dziec-ci co czujęale-ty mówiłeś-tyl­ko-o tym-ja­ka-ona-jest dla-ciebie-ważna
Ważna Cytaty: Krytycy filmowi mają dziś ważną misję wyjaśnienia publiczności, dlaczego nigdy nie będzie ona w stanie zrozumieć żadnego filmu. -Clair Ren


krytycy-filmowi-mają-dziś-ważną-misję-wyjaśnienia-publicznoś-dlaczego-nigdy-nie-będzie-ona-w-stanie-zrozumieć-żadnego-filmu
Ważna Cytaty: Trzeba dobrze oddawać się zajęciom wymagającym powolnych działań, zanim podejmie się ważną życiową decyzję. -Paulo Coelho


trzeba-dobrze-oddawać-ę-zajęciom-wymagającym-powolnych-działań-zanim-podejmie-ę-ważną-życiową-decyzję
Ważna Cytaty: Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją, nawet samą już utraciły. -Daniel Dafoe


ważną-jest-rzeczą-dla-kobiet-które-ę-jeszcze-czegoś-spodziewają-od-świata-by-zachowały-pozory-cnoty-gdyby-ją-nawet-samą-już-utraciły
Ważna Cytaty: Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją nawet samą już utraciły. -Daniel Defoe


ważną-jest-rzeczą-dla-kobiet-które-ę-jeszcze-czegoś-spodziewają-od-świata-by-zachowały-pozory-cnoty-gdyby-ją-nawet-samą-już-utraciły