Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Czas jest ojcem prawdy. -Francois Rabelais
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter
praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde
język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Despota jest najpłodniejszym ojcem i najtroskliwszym wychowawcą łotrów. -Aleksander Świętochowski
despota-jest-najpłodniejszym-ojcem-i-najtroskliwszym-wychowawcą-łotrów
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: ... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud
psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest wychowawczynią wolności. -Friedrich Nietzsche
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski
wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg
miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest ągłą-walką
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt
demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony
prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Walka Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników. -Feliks Chwalibóg
najtrudniejsza-jest-walka-z-własnymi-urojeniami-bo-nie-widać-przeciwników