Walka O Byt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Walka O Byt Cytaty: Walka o byt. -Karol Darwin
Walka O Byt Cytaty: Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka O Byt Cytaty: Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka O Byt Cytaty: Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Walka O Byt Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi
Walka O Byt Cytaty: Walka jest wychowawczynią wolności. -Friedrich Nietzsche
Walka O Byt Cytaty: Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką
Walka O Byt Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Walka O Byt Cytaty: Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg
miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Walka O Byt Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski
wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Walka O Byt Cytaty: Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest ągłą-walką
Walka O Byt Cytaty: Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole. -Krystyna Sylwestrzak
Walka O Byt Cytaty: Byt ku śmierci. -Martin Heidegger
Walka O Byt Cytaty: Walka lub śmierć kończy bój albo nicość! -George Sand
walka-lub-śmierć-kończy-bój-albo-nicość
Walka O Byt Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid
Walka O Byt Cytaty: Aby wypełnić ludzkie serce wystarczy walka prowadząca ku szczytom -Albert Camus
aby-wypełć-ludzkie-serce-wystarczy-walka-prowadząca-ku-szczytom
Walka O Byt Cytaty: Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników. -Feliks Chwalibóg
najtrudniejsza-jest-walka-z-własnymi-urojeniami-bo-nie-widać-przeciwników
Walka O Byt Cytaty: Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony
prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Walka O Byt Cytaty: Jeśli żarliwa, uporczywa walka oznacza szczęście, jestem szczęśliwy. -Nikos Kazantzakis
jeśli-żarliwa-uporczywa-walka-oznacza-szczęście-jestem-szczęśliwy
Walka O Byt Cytaty: Brak to byt ze znakiem minus. -Anna Pogonowska
Walka O Byt Cytaty: Byt jest, niebytu nie ma. -Elei z Parmenides
Walka O Byt Cytaty: Życie wie­czną walką o te­ryto­rium, którym jest szczęście. -Ryder
Życie-wie­czną-walką-o te­ryto­rium-którym jest szczęście
Walka O Byt Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin
byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Walka O Byt Cytaty: Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną. -Maria Konopnicka
ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
Walka O Byt Cytaty: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. -George Gordon Byron
walka-o-wolność-gdy-ę-raz-zaczyna-z-ojca-krwią-spada-dziedzictwem-na-syna
Walka O Byt Cytaty: Pokój - szczęśliwość, ale wojowanie byt nasz podniebny. -Mikołaj Sęp - Szarzyński
Walka O Byt Cytaty: Dob­ro­byt cza­sem ludzi ma­teriali­zuje - nędza zawsze. -Feliks Chwalibóg
dob­ro­byt-cza­sem-ludzi-­teriali­zuje- nędza-zawsze
Walka O Byt Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
Walka O Byt Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna
właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
Walka O Byt Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go
Walka O Byt Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie
Walka O Byt Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo
Walka O Byt Cytaty: Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna. -Mark Twain
niewielu-z nas-pot­ra­fi-znieść-dob­ro­byt-in­nych ludzi-rzecz-jasna
Walka O Byt Cytaty: Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Walka O Byt Cytaty: Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa