Walki Z Samym Sobą Cytaty

Walki Z Samym Sobą Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej. -Gabriel Garcia Marquez


zmiana-osobowoś-wymaga-ągłej-walki-z-samym-sobą-bo-w-człowieku-kłócą-ę-dwa-uczucia-determinacja-by-zmienić-skórę-i-pragnienie-pozostania
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą. -Zbigniew Waydyk


najczęstsza-awaria-współczesnoś-utrata-kontaktu-z-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Prawdziwy dżentelmen to ten, który broni kobiety przed samym sobą. -Władysław Piekarski


prawdziwy-dżentelmen-to-ten-który-broni-kobiety-przed-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. -Oscar Wilde


człowiek-który-umie-żyć-w-harmonii-z-samym-sobą-jest-szczęśliwy
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą -Victor Hugo


bądź-taki-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-przed-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą. -Elie Wiesel


jedyna-władza-na-jakiej-powinno-nam-zależeć-to-panowanie-nad-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą. -George Santayana


być-może-istota-godnoś-człowieka-tkwi-w-jego-zdolnoś-do-gardzenia-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Bądź zawsze taki, byś nie musiał się czerwienić przed samym sobą. -Wiktor Hugo


bądź-zawsze-taki-byś-nie-musiał-ę-czerwienić-przed-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. -Ralph Waldo Emerson


jedyny-sposób-znalezienia-przyjaciela-to-być-kimś-czyli-być-samym-sobą
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity. -William Somerset Maugham


miłość-platoniczna-jest-to-udawanie-przed-samym-sobą-że-rewolwer-jest-nie-nabity
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. -Blaise Pascal


dopiero-kiedy-człowiek-zacznie-ę-zastanawiać-nad-sobą-samym-zrozumie-jak-bardzo-niezdolny-jest-pojąć-inne-rzeczy
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Wspomnienia rzadko bywają kontynuacją pejzażu, nastroju czy rozmowy, są raczej nawiązaniem do wewnętrznego wątku, podjęciem dialogu prowadzonego z samym sobą. -Ewa Szumańska


wspomnienia-rzadko-bywają-kontynuacją-pejzażu-nastroju-czy-rozmowy-są-raczej-nawiązaniem-do-wewnętrznego-wątku-podjęciem-dialogu-prowadzonego
Walki Z Samym Sobą Cytaty: Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie. -Eliza Orzeszkowa


nikt-łatwiej-nie-podpada-panowaniu-innych-jak-ten-który-nad-sobą-samym-panować-nie-umie