Wartości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wartości Cytaty: Nie ma wartości równej wartości czasu. -Johann Wolfgang Goethe
Wartości Cytaty: Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej. -Tomasz z Akwinu
kochamy-często-drugich-podług-ich-pozornej-wartoś-bóg-tylko-według-ich-wartoś-rzeczywistej
Wartości Cytaty: Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości. -Clive Staples Lewis
Wartości Cytaty: Niepowodzenia, a w ich wyniku frustracje, powodują poczucie niemocy, obniżają poczucie własnej wartości. Nasilenie niepowodzeń prowadzi zaś do powstania kryzysu egzystencjalnego. Wiąże się ono często z utratą sensu życia, świata wartości. Sens życia to wytyczenie jasnego, praktycznego i możliwego do zaaprobowania kierunku działania na przyszłość, a bez zaspokojenia tej potrzeby człowiek nie może funkcjonować normalnie. -Kazimierz Obuchowski
Wartości Cytaty: Wartości są abstrakcyjne, ceny są konkretne. -Anonim
wartoś-są-abstrakcyjne-ceny-są-konkretne
Wartości Cytaty: Kultura jest paradą wartości. -Henryk Elzenberg
Wartości Cytaty: Praca jest miarą wartości. -Fryderyk Engels
Wartości Cytaty: Ofiarodawca dodaje podarkowi wartości. -Anonim
ofiarodawca-dodaje-podarkowi-wartoś
Wartości Cytaty: Są wartości, dla których warto życie poświęcić. -Anonim
są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
Wartości Cytaty: Miarą wartości teatru jest jego repertuar stały. -Stanisław Brzozowski
Wartości Cytaty: Rzeczą najmniej wybaczalną jest nikczemna hierarchia wartości. -Henryk Elzenberg
rzeczą-najmniej-wybaczalną-jest-nikczemna-hierarchia-wartoś
Wartości Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski
cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Wartości Cytaty: Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka. -Narcyza Żmichowska
miłość-jest-pewną-próbą-rzetelnej-wartoś-człowieka
Wartości Cytaty: Kultura jest próbą zmuszenia dziejów, żeby służyły wartości. -Henryk Elzenberg
kultura-jest-próbą-zmuszenia-dziejów-żeby-służyły-wartoś
Wartości Cytaty: Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości. -Kartezjusz
nie-być-użytecznym-dla-nikogo-świadczy-o-braku-wartoś
Wartości Cytaty: Ludzie złodzieje, zys­kując ja­kiś przedmiot. Tracą na wartości. -cytlopka
ludzie-złodzieje-zys­kując-ja­kiś-przedmiot-tracą-na wartoś
Wartości Cytaty: Kul­tu­ra jest próbą zmusze­nia dziejów, żeby służyły wartości. -Henryk Elzenberg
kul­­ra-jest próbą-zmusze­nia-dziejów-żeby-służyły-wartoś
Wartości Cytaty: Ze sług dobrych lub złych biorą ludzie miarę o wartości pana. -Miguel de Cervantes
ze-sług-dobrych-lub-złych-biorą-ludzie-miarę-o-wartoś-pana
Wartości Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)
Wartości Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę
Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Wartości Cytaty: Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości wszystkim zerom w życiu. -Bernard Fontenelle
zdrowie-jest-tym-czynnikiem-który-dodaje-wartoś-wszystkim-zerom-w-życiu
Wartości Cytaty: Ile ra­zy wy­powiadałeś te dwa piękne słowa, nie znając na­wet ich wartości. -Nicole
ile-ra­zy-wy­powiadałeś-te dwa-piękne-słowa-nie znając-na­wet-ich-wartoś
Wartości Cytaty: Dobry smak stanowi o wartości ludzi, którym brak oryginalności i odwagi moralnej. -George Bernard Shaw
dobry-smak-stanowi-o-wartoś-ludzi-którym-brak-oryginalnoś-i-odwagi-moralnej
Wartości Cytaty: Prawdziwym problemem jest nasza moralna tępota i duchowa niewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie. -Thomas Merton
prawdziwym-problemem-jest-nasza-moralna-tępota-i-duchowa-niewrażliwość-na-podstawowe-wartoś-ludzkie
Wartości Cytaty: Jeśli potrafisz zmusić wroga do poddania się, nikt nie zaprzaczy twojej wartości. -Cho Yen-hsi
jeśli-potrafisz-zmusić-wroga-do-poddania-ę-nikt-nie-zaprzaczy-twojej-wartoś
Wartości Cytaty: Ryzyka nie należy oceniać w kategoriach prawdopodobieństwa sukcesu, lecz w kategorii wartości celu. -Anonim
ryzyka-nie-należy-oceniać-w-kategoriach-prawdopodobieństwa-sukcesu-lecz-w-kategorii-wartoś-celu
Wartości Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach
zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
Wartości Cytaty: O wartości życia decyduje to, co już przeżyliśmy; o jego cenie co nam jeszcze z niego pozostało. -Władysław Grzeszczyk
o-wartoś-życia-decyduje-to-co-już-przeżyliśmy-o-jego-cenie-co-nam-jeszcze-z-niego-pozostało
Wartości Cytaty: W ostatecznej analizie miłość jest tylko odzwierciedleniem wartości człowieka, odbitym od innych ludzi. -Ralph Waldo Emerson
w-ostatecznej-analizie-miłość-jest-tylko-odzwierciedleniem-wartoś-człowieka-odbitym-od-innych-ludzi
Wartości Cytaty: Cier­pienie jest ka­mieniem pro­bier­czym naszej włas­nej wartości. -Stanisław Czosnowski
cier­pienie-jest ka­mieniem-pro­bier­czym-naszej-włas­nej-wartoś
Wartości Cytaty: Jedno
jedno-deo-gratias-w-cierpieniu-więcej-wartoś-ż-sto-gloria-patri-w-szczęściu
Wartości Cytaty: Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. -Jan Paweł II
historia-uczy-że-demokracja-bez-wartoś-łatwo-przemienia-ę-w-jawny-lub-zakamuflowany-totalitaryzm
Wartości Cytaty: Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII
ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś
Wartości Cytaty: Jeśli nie potrafisz precyzyjnie określić własnej wartości, zaopatrz się w wywieszkę:
jeśli-nie-potrafisz-precyzyjnie-określić-własnej-wartoś-zaopatrz-ę-w-wywieszkę-cena-umowna
Wartości Cytaty: Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James
wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś