Wasze Mądre Cytaty

Wasze Mądre Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Wasze Mądre Cytaty: Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego. -Zygmunt Fijas


trud­niej-głupiemu-uda­wać-mądre­go-ż-mądre­mu-głupiego
Wasze Mądre Cytaty: Wasze zarobki wcale nie zależą od pracodawcy. On tylko nimi zarządza. Wasze zarobki zależą od tego, co wyprodukujecie. -Henry Ford


wasze-zarobki-wcale-nie-zależą-od-pracodawcy-on-tylko-nimi-zarządza-wasze-zarobki-zależą-od-tego-co-wyprodukujecie
Wasze Mądre Cytaty: O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. -Adam Mickiewicz


o-ile-powiększycie-i-polepszycie-duszę-waszą-o-tyle-polepszycie-prawa-wasze-i-powiększycie-granice-wasze
Wasze Mądre Cytaty: A una madre se la quiere / siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño / cuando una madre se muere. -José María Pemán


a-una-madre-se-quiere-siempre-con-igual-cariño-y-a-cualquier-edad-se-es-ño-cuando-una-madre-se-muere
Wasze Mądre Cytaty: O śmier­telnych pokolenia! Życie wasze, to cień cienia. -Sofokles


o śmier­telnych-pokolenia-Życie-wasze-to cień-cienia
Wasze Mądre Cytaty: O słowa, jakie zbrodnie popełnia się w imię wasze. -Anonim


o-słowa-jakie-zbrodnie-popełnia-ę-w-imię-wasze
Wasze Mądre Cytaty: Wasze życie na­leży tyl­ko do was. Pow­stańcie i przeżyj­cie je  -Terry Goodkind


wasze-życie-na­ży-tyl­ko-do was-pow­stańcie i przeżyj­cie- 
Wasze Mądre Cytaty: My lu­bimy was za wasz mózg, a nie za wasze ciało. Z poważaniem Zombie  -Amireya


my lu­bimy-was-za wasz-mózg-a nie za wasze-ciało-z-poważaniem-zombie 
Wasze Mądre Cytaty: `Trak­tuj wszys­tkich tak jak­by to było wasze os­tatnie spotkanie. -bluecaffe


`trak­tuj-wszys­tkich-tak-jak­by-to było-wasze-os­tatnie-spotkanie
Wasze Mądre Cytaty: Rzeczy za mądre są głupie. -Ogden Nash


rzeczy-za-mądre-są-głupie
Wasze Mądre Cytaty: Chce widzieć wasze niebo, bo mo­je mi­mo wielu jas­nych światełek... jest pełne smut­ku i samotności. -Ewerina


chce-widzieć-wasze-niebo-bo mo­-mi­mo-wielu-jas­nych-światełek-jest pełne-smut­ku-i samotnoś
Wasze Mądre Cytaty: Nie ma mądre­go bez głupiego. -Nomad


nie- mądre­go-bez-głupiego
Wasze Mądre Cytaty: Mi novia es Galicia, madre y señora. -Manuel Fraga Iribarne


Wasze Mądre Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Wasze Mądre Cytaty: El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. -Napoleón Bonaparte


el-porvenir-de-un-hijo-es-siempre-obra-de-su-madre
Wasze Mądre Cytaty: Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty Wymowo, Jeden - wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy - słowo! -Cyprian Kamil Norwid


ponad-wszystkie-wasze-uroki-ty-poezjo-i-ty-wymowo-jeden-wiecznie-będzie-wysoki-odpowiednie-dać-rzeczy-słowo
Wasze Mądre Cytaty: Quien quiere a su madre no puede ser malo. -Alfred de Musset


quien-quiere-a-su-madre-no-puede-ser-malo