Wbrew Ogólnej Cytaty

Wbrew Ogólnej Cytaty: Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery


wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Wbrew Ogólnej Cytaty: Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim


nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Wbrew Ogólnej Cytaty: W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. -Karol Irzykowski


Wbrew Ogólnej Cytaty: Większość hierarchii stworzyli głównie mężczyźni, którzy teraz monopolizują wyższe stanowiska pozbawiając kobiety należnego im udziału w ogólnej niekompetencji. -Laurence J. Peter


większość-hierarchii-stworzyli-głównie-mężczyź-którzy-teraz-monopolizują-wyższe-stanowiska-pozbawiając-kobiety-należnego-im-udziału-w
Wbrew Ogólnej Cytaty: Każda myśl jest wyjątkiem ogólnej reguły, którą jest nie myśleć. -Anonim


każda-myśl-jest-wyjątkiem-ogólnej-reguły-którą-jest-nie-myść
Wbrew Ogólnej Cytaty: Szczęście w większym stopniu zależy od ogólnej skłonności rozumu i serca do odczuwania szczęścia, jakiego natura ludzka może nam użyczyć, niż od mnogości jakichś szczęśliwych chwil w życiu. -Montesquieu


szczęście-w-większym-stopniu-zależy-od-ogólnej-skłonnoś-rozumu-i-serca-do-odczuwania-szczęścia-jakiego-natura-ludzka-może-nam-użyczyć-ż
Wbrew Ogólnej Cytaty: Jest bardzo prawdopodobne, że ci, którzy odmawiają człowiekowi duszy nieśmiertelnej, robią to na cudzy rachunek, dla siebie rezerwując wyjątek z ogólnej reguły - choćby w najskrytszych myślach. Trudno uwierzyć, by bez takiej podstawy człowiek mógł się utrzymać w równowadze nerwów i umysłu. -Jan Parandowski


Wbrew Ogólnej Cytaty: Jest nadzieja dla nas, wbrew nam. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Wbrew Ogólnej Cytaty: a ja będę się uśmie­chać wbrew wszys­tkiemu !  -Majka08


a ja będę ę-uśmie­chać-wbrew-wszys­tkiemu- 
Wbrew Ogólnej Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło


są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Wbrew Ogólnej Cytaty: Człowiek nicze­go nie może uczy­nić wbrew sobie. -M » Sándor Márai » Magia


Wbrew Ogólnej Cytaty: Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012  -wdech


wbrew-po­zo­rom-sztu­ka-uni­ku-chro­-obie-strony-012 
Wbrew Ogólnej Cytaty: Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu. -fyrfle


kwitną-kasztany-muszę-przep­ro­ć-wiosnę-za-krzyk-wbrew-pięknu
Wbrew Ogólnej Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Wbrew Ogólnej Cytaty: Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-lekarz-w-ślepym-bezrozumie-leczy-najdroższy-ból-wbrew-sercu
Wbrew Ogólnej Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Wbrew Ogólnej Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
Wbrew Ogólnej Cytaty: Wzniosłe tchnienia historii rozstrzygają o rytmie epoki nie kiedy wbrew woli geniusza, co ją ożywia. -Emil Ludwig


wzniosłe-tchnienia-historii-rozstrzygają-o-rytmie-epoki-nie-kiedy-wbrew-woli-geniusza-co-ją-ożywia