Wbrew Cytaty

Wbrew Cytaty: Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim


nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Wbrew Cytaty: W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. -Karol Irzykowski


Wbrew Cytaty: Jest nadzieja dla nas, wbrew nam. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Wbrew Cytaty: a ja będę się uśmie­chać wbrew wszys­tkiemu !  -Majka08


a ja będę ę-uśmie­chać-wbrew-wszys­tkiemu- 
Wbrew Cytaty: Człowiek nicze­go nie może uczy­nić wbrew sobie. -M » Sándor Márai » Magia


Wbrew Cytaty: Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012  -wdech


wbrew-po­zo­rom-sztu­ka-uni­ku-chro­-obie-strony-012 
Wbrew Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło


są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Wbrew Cytaty: Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu. -fyrfle


kwitną-kasztany-muszę-przep­ro­ć-wiosnę-za-krzyk-wbrew-pięknu
Wbrew Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Wbrew Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Wbrew Cytaty: Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-lekarz-w-ślepym-bezrozumie-leczy-najdroższy-ból-wbrew-sercu
Wbrew Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
Wbrew Cytaty: Ro­bienie cze­goś wbrew so­bie jest adek­watne to plu­cia pod wiatr. -Bruno


ro­bienie-cze­goś-wbrew-so­bie-jest adek­watne-to plu­cia-pod-wiatr
Wbrew Cytaty: Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard


korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
Wbrew Cytaty: Wzniosłe tchnienia historii rozstrzygają o rytmie epoki nie kiedy wbrew woli geniusza, co ją ożywia. -Emil Ludwig


wzniosłe-tchnienia-historii-rozstrzygają-o-rytmie-epoki-nie-kiedy-wbrew-woli-geniusza-co-ją-ożywia
Wbrew Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Wbrew Cytaty: Wbrew po­zorom łat­wo ko­goś stracić. Scho­dy zaczy­nają się wte­dy, gdy trze­ba przyjąć tę stratę. -patt_


wbrew-po­zorom-łat­wo-ko­goś-stracić-scho­dy-zaczy­nają ę-wte­dy-gdy-trze­ba-przyjąć-tę stratę
Wbrew Cytaty: Prze­moc przyz­wycza­jenia po­ciąga i pęta ducha na­wet wbrew je­go wo­li, ale nie bez je­go winy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)