Wciąż Do niej Sięga Cytaty

Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Znów wrzu­cił do la­musa wszys­tkie roz­cza­rowa­nia swo­jego małżeństwa. Zos­ta­wił ot­wartą szuf­ladę - prze­cież wciąż do niej sięga. -laser show


znów-wrzu­ł-do ­musa-wszys­tkie-roz­cza­rowa­nia-swo­jego-łżeństwa-zos­­wił-ot­wartą-szuf­ladę- prze­cież-wciąż-do niej
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość. -Johann Heinrich Pestalozzi


Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Chłop jak sięga, to przy­sięga, jak dos­ta­je, to przestaje. -Władysław Stanisław Reymont


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Pra­wo do wody pow­szechnym obowiązkiem bez niej ciężko żyć nic Ci ze złota gdy wo­dy wciąż brakuje pod­sta­wa życia  -Elizabetta


pra­wo-do wody-pow­szechnym-obowiązkiem-bez-niej-ężko-żyć-nic-ci ze złota-gdy-wo­dy-wciąż-brakuje-pod­sta­wa-życia 
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Za­biliśmy dzi­siaj miłość Szty­letem os­trych słów I ciem­niej się zrobiło I ja­koś chłod­niej nam znów Zapłakałoby się sobie Lecz brakło w stud­ni łez 'Wróć' twe ser­ce nie powie I ja mu nie po­wiem też Choć smu­tek nas kołysze Op­la­ta wspom­nień nić Idziemy wciąż w tę ciszę da­lej... A da­lej nie ma nic  -zapach_bzu


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Jeden przysięga, drugi sięga. -Jan Sztaudynger


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Kobieca polityka sięga daleko!... -Melania Parczewska


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka


Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie. -Dana Dumitriu


drogi-pamię-są-wciąż-te-same-wciąż-utarte-a-kto-próbuje-wśród-nich-zabłądzić-trudzi-ę-nadaremnie
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Tam sięgnij, gdzie wyrok nie sięga! -Joanna Wyszkowska


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Kowboj jest wcieleniem wszelkich maskulinistycznych stereotypów, a westerny opowiadają wciąż tę samą historię nieustannej wędrówki mężczyzn w poszukiwaniu męstwa i męskości. Colt, alkohol i koń są obowiązującymi akcesoriami tej historii, a kobiety grają w niej role drugorzędne. -Anonim


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Kto sięga głęboko, zawsze musi dojść do mętnej wody. -Anonim


kto-ęga-głęboko-zawsze-musi-dojść-do-mętnej-wody
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent. -Anonim


Życie-jest-bardzo-niebezpiecznym-zajęciem-śmiertelność-ęga-stu-procent
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Długo­let­nie ba­dania wy­kazały niez­bi­cie, że nasz kod ge­netyczny sięga DNA. -Edward Jokel


długo­let­nie-ba­dania-wy­kazały-niez­bi­cie-że nasz-kod-ge­netyczny-ęga-dna
Wciąż Do niej Sięga Cytaty: Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles


siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga